Záróvizsga rendje

Záróvizsga időszak

2021/22-es tanév őszi félév

Felsőoktatási szakképzés, Alap- és mesterképzési szakok záróvizsga rendje

 

Előrehozott Záróvizsga: (csak azoknak a hallgatóknak, akik a keresztféléves felvételi eljárásban jelentkeznek MSc képzésre)

 • Szakdolgozat feltöltése: 11. 05. 23:59 óráig
 • Bekötött dolgozat leadás 2 példányban: 11. 12. 12:00 óráig (1 példány a konzulensnek, 1 példány a Tanszéki adminisztrátornak)
 • Összefoglaló leadása: 11. 12. 12:00 óráig (Tanszéki adminisztrátornak kell leadni, 5 példányban, 1 példány 3-5 oldalas legyen, formai követelmények a https://mek.sze.hu/diplomamunka linken érhetők el)
 • Záróvizsgára jelentkezés Neptunon keresztül: 11. 08. - 2021. 11. 22. (a jelentkezési laphoz csatolni kell a nyelvvizsga bizonyítványt vagy a nyelvvizsga mentességet igazoló SIHEB határozatot (amennyiben rendelkezik vele) és a keresztféléves felvételi jelentkezését igazoló hitelesítő adatlapot!!!).
 • Záróvizsga időpontja (Komplex szóbeli vizsga és dolgozatvédés): 01. 05.

 

Normál Záróvizsga: (azoknak, akik a keresztféléves felvételi eljárásban nem vesznek részt)

 • Záródolgozat/Szakdolgozat/Diplomamunka feltöltése: 11. 23. 23:59 óráig
 • Bekötött dolgozat leadás 2 példányban: 11. 30. 12:00 óráig (1 példány a konzulensnek, 1 példány a Tanszéki adminisztrátornak)
 • Összefoglaló leadása: 11. 30. 12:00 óráig (Tanszéki adminisztrátornak kell leadni, 5 példányban, 1 példány 3-5 oldalas legyen, formai követelmények a https://mek.sze.hu/diplomamunka linken érhetők el)
 • Záróvizsgára jelentkezés Neptunon keresztül: 11. 25. - 2021. 12. 09. (a jelentkezési laphoz csatolni kell a nyelvvizsga bizonyítványt vagy a nyelvvizsga mentességet igazoló SIHEB határozatot, amennyiben rendelkezik vele)
 • Záróvizsga időpontja (Komplex szóbeli vizsga és dolgozatvédés): 01. 26-27.

 ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK:

 1. Dolgozat feltöltéshez tájékoztatás az alábbi linkeken találnak:

https://lib.sze.hu/kezdolap

https://lib.sze.hu/diplomaleado-felulet

https://lib.sze.hu/images/utmutato_hallgatoknak_2021.pdf

A dolgozatot arra a Tanszékre kell feltölteni, ahol majd záróvizsgáznak, függetlenül attól, hogy ki volt a konzulensük. Kérjük, figyelmesen tanulmányozzák át a honlapon lévő dolgozat feltöltési útmutatót. Az alábbi táblázat tartalmazza a szakokhoz tartozó tanszékek nevét (ide kell a dolgozatot feltölteni) és a tanszéki ügyintéző nevét, elérhetőségeit.

 

Szakok

Tanszék, Adminisztrátor, elérhetőség

Állattenyésztő mérnöki (FOSZK, BSc, MSc)

Ménesgazda (FOSZK)

Állattudományi Tanszék

Némethné Wurm Katalin, nemethne.wurm.katalin@sze.hu

96/566-695, B épület 1. emelet

Élelmiszermérnöki (FOSZK, BSc)

Élelmiszerbiztonsági és -minőségi mérnöki (MSc)

Élelmiszertudományi Tanszék

Csete Tihamérné

csete.tihamerne@sze.hu,

96/566-653, C épület földszint

Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki (FOSZK, BSc)

Agrármérnöktanár (MSc)

Vidékfejlesztési agrármérnöki (BSc, MSc)

Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék

Kocsis Tímea

kocsis.timea@sze.hu, 96/566-647

Vár épület 1. emelet

Környezetgazdálkodási agrármérnöki (FOSZK, BSc, MSc)

Mezőgazdasági vízgazdálkodási mérnöki (MSc)

Víz- és Környezettudományi Tanszék

Vasas Dávid

vasas.david@sze.hu

96/566-669, C épület 1. emelet

Mezőgazdasági (FOSZK)

Mezőgazdasági mérnöki (FOSZK, BSc)

Növénytermesztő mérnöki (BSc)

Agrármérnöki (MSc)

Növényorvosi (MSc)

Növénytudományi Tanszék

Miksó István Damjánné

mikso.istvan.damjanne@sze.hu

96/566-664, B épület 1. emelet

Mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki (BSc)

Biológiai Rendszerek és Élelmiszeripari Műszaki Tanszék

Kálmán Edina

kalman.edina@sze.hu

96/566-654, Várkapitány épület 1. emelet

 1. Záróvizsgára jelentkezés Neptunon keresztül:

Amennyiben rendelkeznek nyelvvizsgával vagy a Széchenyi István Egyetem által kiadott SIHEB határozattal a nyelvvizsga mentességről, azt is csatolni kell a jelentkezéskor, függetlenül attól, hogy korábban a TO-n már leadták ezek másolatát! Ennek hiányában a záróvizsga jelentkezésük érvénytelen!

Természetesen azok is jelentkezhetnek záróvizsgára, akik nem rendelkeznek nyelvvizsga bizonyítvánnyal.

A felsőoktatási szakképzés szakos hallgatók nyelvvizsga bizonyítvány megléte nélkül is megkapják az oklevelüket.

 1. Záróvizsga díja:

TJSz. 39.§ (8) pontja

„Amennyiben a hallgató záróvizsga ismétlés lehetőségével élne, illetve hallgatói jogviszony megszűnése után kíván záróvizsgát tenni, úgy köteles záróvizsga adminisztrációs díjat fizetni. A záróvizsga adminisztrációs díját a hallgató a záróvizsgára történő jelentkezést követő 15 napon belül, egy összegben köteles megfizetni. A záróvizsga adminisztrációs díj megfizetése nélkül a hallgató nem tehet záróvizsgát."

TJSz. 13. sz. melléklet:

Záróvizsga megismétlésének adminisztrációs díja a hallgatói jogviszony megszűnése után (a jogász szak kivételével): 20 000 Ft

Záróvizsga letételének adminisztrációs díja a hallgatói jogviszony megszűnése után (a jogász szak kivételével): 50 000 Ft

 1. Tételsorok:

A Tételsorok https://mek.sze.hu/zarovizsga-2 oldalon érhetőek el.

Figyeljenek arra, hogy a hallgatói jogviszony kezdete alapján más-más tételsorok vonatkozhatnak Önökre.

 1. Diplomaosztó: 2022. 02. 11., 10.00 óra (B épület, Aula)
 2. Záróvizsga (komplex szóbeli vizsga és dolgozat védés):

A szóbeli komplex vizsgák és a védések időpontjáról a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat által előírtak szerint, a záródolgozatok/szakdolgozatok/diplomamunkák leadását/feltöltését és a záróvizsga-jelentkezési időszak lezárultját követően, de legkésőbb a záróvizsga időszak kezdése előtt 10 nappal kell tájékoztatást adnunk A tanszéki adminisztrátorok küldik ki a záróvizsga beosztást a hallgatóknak, nem a Tanulmányi Osztály!!!

 1. A záróvizsgán való részvétel feltétele:
 • Záródolgozat/Szakdolgozat/Diplomamunka feltöltése
 • Záróvizsgára való jelentkezés a Neptunban
 • Kötelező és választható tárgyak teljesítése
 • Kérdőív kitöltése: A kérdőív az Egyetemi Szolgáltató Központ honlapján érhető el (https://oregdiak.sze.hu/dpr-kerdoivek). A kitöltéshez belépés szükséges (az oldalra érvényes a központi címtáras felhasználónév és jelszó). A kitöltést a Tanulmányi Osztály ellenőrzi.

 

Tanulmányi Osztály

 

Elérhetőségek

Széchenyi István Egyetem
Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar

Cím: 9200 Mosonmagyaróvár Vár tér 2.

Központi telefon: (96) 566-600
Központi fax: (96) 566-620

 

Események

Hallgatói klubkoncert 2021. október 27.
Hallgatói klubkoncert 2021. november 3.
Magyar Tudomány Ünnepe 2021. november 4.
Óvári Hallgatói Bál 2021. november 6.