Záróvizsga rendje

Záróvizsga időszak

2018/19-es tanév tavaszi félév

 

Felsőoktatási szakképzés, Alap- és mesterképzési szakok záróvizsga rendje:

1. Dolgozat feltöltés: 2019. 05. 06-ig

(infó: https://neptun.sze.hu/diplomamunka-szakdolgozat-feltoltese-az-egyetemi-konyvtar-oldalan)

A dolgozatot arra a Tanszékre kell feltölteni, ahol Záróvizsgázni fognak, kivéve a Mezőgazdasági mérnökök, akik mindannyian a Növénytudományi Tanszékre töltsék a dolgozatukat akkor is, ha állattenyésztés témából írnak. Az állattenyésztéstan témából író hallgatókat a záróvizsgán az Állattenyésztési bizottságba fogják beosztani.

 

Szakok

Tanszék, Adminisztrátor, elérhetőség

Állattenyésztő mérnöki (FOSZK, BSc, MSc)

Állattudományi Tanszék

Némethné Wurm Katalin, nemethne.wurm.katalin@sze.hu

96/566-695, B épület 1. emelet

Élelmiszermérnöki (FOSZK, BSc)

Élelmiszerbiztonsági és -minőségi mérnöki (MSc)

Élelmiszertudományi Tanszék

Csete Tihamérné

csete.tihamerne@sze.hu,

96/566-653, C épület földszint

Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki (FOSZK, BSc)

Agrármérnöktanár (MSc)

Vidékfejlesztési agrármérnöki (MSc)

Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék

A vár felújítás miatt a szakdolgozatok/diplomamunkák és összefoglalók leadása a Tanulmányi Osztályon történik.

Egyéb záróvizsgával kapcsolatos ügyekkel Kocsis Tímeát keressék a 96/566-647-es telefonszámon vagy a kocsis.timea@sze.hu email címen.

Környezetgazdálkodási agrármérnöki (FOSZK, BSc, MSc)

Víz- és Környezettudományi Tanszék

Vasas Dávid

vasas.david@sze.hu

96/566-669, C épület 1. emelet

Mezőgazdasági (FOSZK)

Mezőgazdasági mérnöki (FOSZK, BSc)

Növénytermesztő mérnöki (BSc)

Agrármérnöki (MSc)

Mezőgazdasági biotechnológus (MSc)

Növényorvosi (MSc)

Növénytudományi Tanszék

Miksó István Damjánné

mikso.istvan.damjanne@sze.hu

96/566-664, B épület 1. emelet

Mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki (FOSZK, BSc)

Biológiai Rendszerek és Élelmiszeripari Műszaki Tanszék

Kálmán Edina

kalman.edina@sze.hu

96/566-654, Várkapitány épület 1. emelet

 

2. Bekötött dolgozat leadás 2 példányban: 2019. 05. 09-ig

(1 példány a konzulensnek, 1 példány a Tanszéki adminisztrátornak, a Tanulmányi Osztályra NEM kell dolgozatot leadni!!!)

3. Összefoglalók leadása: 2019. 05. 09-ig

(Tanszéki adminisztrátornak kell leadni, 10 példányban, 1 példány kb. 5 oldalas legyen)

4. Záróvizsgára jelentkezés Neptunban: 2019. 04. 29 - 2019. 05. 13.

Amennyiben rendelkeznek nyelvvizsgával vagy a Széchenyi István Egyetem által kiadott határozattal a nyelvvizsga mentességről, azt is csatolni kell a jelentkezéskor, függetlenül attól, hogy korábban a TO-n már leadták a nyelvvizsgájuk másolatát! Ennek hiányában a záróvizsga jelentkezésük érvénytelen!

5. Záróvizsga időpontja:

Komplex szóbeli vizsga: 2019. 06. 19.

Dolgozat védés: 2019. 06. 20.

6. Záróvizsga díja:

50000 Ft-ot az a hallgató fizet, aki 2016.02.01-jén vagy azt követően lett önköltséges hallgató a Széchenyi István Egyetemen és a Képzési szerződésében szerepel az, hogy a Záróvizsgáért fizetni kell.

20000 Ft-ot kell fizetnie annak a hallgatónak, aki abszolvált hallgatóként jelentkezik be a Záróvizsgára, kivéve ha az abszolutórium dátuma 2016.02.01 előtti.

Záróvizsga megismétlése: 20000 Ft

A Tételsorok a mek.sze.hu oldalon, a Hallgatóknak fülön belül a Záróvizsga tételsorokra kattintva érhetők el.

7. Diplomaosztó: 2019. 06. 28., 10.00 óra (B épület, Aula)

 

A szóbeli komplex vizsgák és a védések időpontjáról a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat által előírtak szerint, a szakdolgozatok/diplomamunkák leadását/feltöltését és a záróvizsga-jelentkezési időszak lezárultját követően, de legkésőbb a záróvizsga időszak kezdése előtt 10 nappal kell tájékoztatást adnunk. Ha a beosztás előbb elkészül, akkor előbb közzétesszük.

A szakdolgozatokat/diplomamunkákat 2 bekötött példányban kell leadni: 1 példányt a konzulensnek, 1 példányt a szakfelelősük Tanszéki adminisztrátorának.

A szakdolgozatokról/diplomamunkákról 5 oldalas összefoglalót is kell készíteni, melyet a dolgozattal együtt kell leadni 10 példányban.

A záróvizsgán való részvétel feltétele többek között a Szakdolgozat/Diplomamunka feltöltése (bővebb információ: http://neptun.sze.hu/diplomamunka-szakdolgozat-feltoltese-az-egyetemi-konyvtar-oldalan) és Záróvizsgára való jelentkezés a Neptunban.

Legkésőbb a záróvizsgát megelőző héten kell leadni a Tanulmányi Osztályon a „Leszerelési lap” nyomtatványt, melyet alá kell íratni a lapon szereplő szervezeti egységnél (Egyetemi Szolgáltató Központ). A MÉK hallgatóknak csak a mosonmagyaróvári Tanulmányi Osztályon kell aláíratniuk a Leszerelési lapot!!! A Leszerelési lap az alábbi linken érhető el: http://neptun.sze.hu/downloadmanager/details/id/17424/m/6074

A záróvizsgán való részvétel feltétele egy kérdőív kitöltése. A kérdőív az Egyetemi Szolgáltató Központ honlapján érhető el (https://oregdiak.sze.hu/dpr-kerdoivek). A kitöltéshez belépés szükséges (az oldalra érvényes a központi címtáras felhasználónév és jelszó). A kitöltést a Tanulmányi Osztály ellenőrzi. Kérem, csak akkor hozzák a Leszerelési lapot, ha a kérdőívet kitöltötték. A kérdőív kitöltésére a TO-n nincs lehetőség!

A záróvizsga helyszíne a Széchenyi István Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, Mosonmagyaróvár, Vár tér 2., Phare épület, B és C épület, valamint a Várkapitányi épület.

A védések előtt fél órával legyenek szívesek a helyszínen megjelenni, hogy a ppt-ket a laptopra fel tudják tölteni.

Azokon a szakokon, ahol komplex vizsga van, kétszer kell szerepelnie a hallgatónak, egyszer egy komplex vizsga, egyszer egy védés beosztásában.

A beosztás annyiban előzetes jellegű, hogy akinek nem sikerül minden vizsgát teljesítenie a záróvizsga időszak kezdetéig, azt a tanulmányi ügyintéző jelzése alapján levesszük a beosztásból (csak az tehet záróvizsgát, aki minden tantárgyat teljesített!).

Védésre csak sikeres komplex vizsga eredménnyel lehet menni. A záróvizsga védés része mindenkinek szóbeli, a szakdolgozatot/diplomamunkát kell bemutatni a ppt alapján (lásd lejjebb) legfeljebb 10 percben, majd a bizottság kérdéseire kell válaszolni (a szakdolgozat/diplomamunka előzetesen neptunban feltöltött bírálatában javasolt kérdéseket találhatnak, de a bizottság nem köteles ezeket vagy csak ezeket feltenni). A védés egy rövid megnyitóval kezdődik és eredményhirdetéssel zárul.

A szakdolgozat/diplomamunka a leadástól számítva három évig érvényben maradhat, addig nem kell és nem is lehet újat készíteni.

A záróvizsga bizottság határozza meg a szakdolgozat/diplomamunka végső, érvényes érdemjegyét a beérkezett külső és belső vélemények alapján (a külső bíráló által adott bírálat és a belső konzulens véleménye alapján).

Ahol komplex vizsga az előírás, ott eredményes komplex vizsga letétele a védés feltétele.

Aki a komplex vizsgát eredményesen letette és nem jelenik meg ugyanabban a záróvizsga időszakban a szakdolgozat/diplomamunka védésén, annak ez utóbbi így elégtelen lesz, tehát az egész záróvizsga elégtelen - a komplex vizsga eredményét nem lehet továbbvinni másik félévre.

A záróvizsga eredménye, ha elégtelentől különbözik, akkor végleges (a részvizsga is), nem lehet javítani.

Elégtelen záróvizsga esetén egy félévvel később lehet újra záróvizsgára jelentkezni - ha ugyanabban a félévben két záróvizsga időszak van kijelölve, akkor csak az egyiken lehet részt venni.

A záróvizsga a szakdolgozat/diplomamunka megvédését és a feltett kérdésekre adott válaszokkal a tanult ismeretek alkalmazásának bizonyítását jelenti.

A védésre KÖTELEZŐ 10 perces prezentációt készíteni, a power pointos előadáshoz a technikát biztosítjuk. A ppt-t nem kell előre leadni sehova, azt csak a helyszínre kell vinni pendrive-on.

1. A záróvizsga két részből áll:

– komplex szakmai vizsga

– szakdolgozat/diplomamunka megvédése.

 

2. A komplex szakmai vizsga letétele során a hallgató bizonyítja, hogy elsajátította az adott szak képzési és kimeneti követelményében meghatározott ismereteket.

 

Komplex vizsga

a)     megkezdésének feltétele: az abszolutórium megszerzése, a szakdolgozat/diplomamunka leadása és a Záróvizsgára jelentkezés.

b)    időszaka: adott félév záróvizsga-időszakának első hete, vagy az azt megelőző hét

c)     pótlása: mindig a következő féléves időszakban, egy féléven belül nincs ismétlési lehetőség,

d)    sikertelensége esetén a szakdolgozat védésére nincs lehetőség.

 

A TVSZ 83. §. (6) szerint ugyanazon szakdolgozat/diplomamunka legkésőbb az első beadástól számított harmadik évben használható fel a ZV során, ezen időszak alatt nem készíthető új szakdolgozat, ha azt elégtelentől különbözőre értékelték.

 

Tanulmányi Osztály

 

 

Elérhetőségek

Széchenyi István Egyetem
Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar

Cím: 9200 Mosonmagyaróvár Vár tér 2.

Központi telefon: (96) 566-600
Központi fax: (96) 566-620

 

Nyugdíjas Egyetem 2019. szeptember 19. 15:30 - 16:30
Levelező tagozat óráinak időpontja 2019. szeptember 20. - 2019. szeptember 21.
Szakirányválasztás 2019. szeptember 23. - 2019. szeptember 28.
Akadémiai Nap (oktatási szünet) 2019. szeptember 24. 10:00 - 12:00
Levelező tagozat óráinak időpontja 2019. szeptember 27. - 2019. szeptember 28.