Záróvizsga rendje

Záróvizsga időszak

2020/21-es tanév tavaszi félév

Felsőoktatási szakképzés, Alap- és mesterképzési szakok

záróvizsga rendje

 

Időpontok, határidők:

 • Záródolgozat/Szakdolgozat/Diplomamunka feltöltése: 2021.05. 07. 23:59 óráig
 • Bekötött dolgozat leadás: A járványügyi helyzet miatt a dolgozatot csak elektronikus formában kell feltölteni, tehát bekötött formában nem kell leadni a Tanszékre.
 • Összefoglaló leadása: 2021.05.14. 12:00 óráig kell a tanszéki adminisztrátornak elektronikus formában elküldeni. A szakhoz tartozó ügyintéző elérhetőségét a lenti táblázat tartalmazza. Az összefoglaló hossza 3-5 oldalas legyen.
 • Záróvizsgára jelentkezés Neptunon keresztül: 2021.04.26. - 2021.05.10. (a jelentkezési laphoz csatolni kell a nyelvvizsga bizonyítványt vagy az érettségi bizonyítványt, amennyiben az tartalmazza a nyelvvizsga igazolást vagy a nyelvvizsga mentességet igazoló SIHEB határozatot, amennyiben rendelkezik vele)
 • Záróvizsga időpontja: 2021.06.23-24.

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK:

 1. Dolgozat feltöltéshez tájékoztatás az alábbi linken találnak:

https://lib.sze.hu/kezdolap

https://lib.sze.hu/images/utmutato_hallgatoknak_2021.pdf

A dolgozatot arra a Tanszékre kell feltölteni, ahol Záróvizsgázni fognak, függetlenül attól, hogy ki volt a konzulensük. Kérjük, figyelmesen tanulmányozzák át a honlapon lévő dolgozat feltöltési útmutatót. Az alábbi táblázat tartalmazza a szakokhoz tartozó tanszékek nevét (ide kell a dolgozatot feltölteni) és a tanszéki ügyintéző nevét, elérhetőségeit.

 

Szakok

Tanszék, ügyintéző, elérhetőség

Állattenyésztő mérnöki (FOSZK, BSc, MSc)

Ménesgazda (FOSZK)

Állattudományi Tanszék

Némethné Wurm Katalin, nemethne.wurm.katalin@sze.hu

96/566-695, B épület 1. emelet

Élelmiszermérnöki (FOSZK, BSc)

Élelmiszerbiztonsági és -minőségi mérnöki (MSc)

Élelmiszertudományi Tanszék

Csete Tihamérné

csete.tihamerne@sze.hu,

96/566-653, C épület földszint

Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki (FOSZK, BSc)

Agrármérnöktanár (MSc)

Vidékfejlesztési agrármérnöki (BSc, MSc)

Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék

Kocsis Tímea

kocsis.timea@sze.hu, 96/566-647

Vár épület 1. emelet

Környezetgazdálkodási agrármérnöki (FOSZK, BSc, MSc)

Mezőgazdasági vízgazdálkodási mérnöki (MSc)

Víz- és Környezettudományi Tanszék

Vasas Dávid

vasas.david@sze.hu

96/566-669, C épület 1. emelet

Mezőgazdasági (FOSZK)

Mezőgazdasági mérnöki (FOSZK, BSc)

Növénytermesztő mérnöki (BSc)

Agrármérnöki (MSc)

Növényorvosi (MSc)

Növénytudományi Tanszék

Miksó István Damjánné

mikso.istvan.damjanne@sze.hu

96/566-664, B épület 1. emelet

Mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki (BSc)

Biológiai Rendszerek és Élelmiszeripari Műszaki Tanszék

Kálmán Edina

kalman.edina@sze.hu

96/566-654, Várkapitány épület 1. emelet

 1. Záróvizsgára jelentkezés Neptunon keresztül:

Amennyiben rendelkeznek nyelvvizsgával vagy a Széchenyi István Egyetem által kiadott SIHEB határozattal a nyelvvizsga mentességről, azt is csatolni kell a jelentkezéskor, függetlenül attól, hogy korábban a TO-n már leadták ezek másolatát! Ennek hiányában a záróvizsga jelentkezésük érvénytelen!

Természetesen azok is jelentkezhetnek záróvizsgára, akik nem rendelkeznek nyelvvizsga bizonyítvánnyal.

A felsőoktatási szakképzés szakos hallgatók nyelvvizsga bizonyítvány megléte nélkül is megkapják az oklevelüket.

 1. Záróvizsga díja:

50000 Ft-ot az a hallgató fizet, aki 2016.02.01-jén vagy azt követően lett önköltséges hallgató a Széchenyi István Egyetemen és a Képzési szerződésében szerepel az, hogy a Záróvizsgáért fizetni kell.

20000 Ft-ot kell fizetnie annak a hallgatónak, aki abszolvált hallgatóként jelentkezik be a Záróvizsgára, kivéve ha az abszolutórium dátuma 2016.02.01 előtti.

70000 Ft-ot fizet az a hallgató, aki 2016.02.01-jén vagy azt követően lett önköltséges hallgató a Széchenyi István Egyetemen és a Képzési szerződésében szerepel az, hogy a Záróvizsgáért fizetni kell, és abszolvált hallgatóként jelentkezik be a Záróvizsgára.

Záróvizsga megismétlése: 20000 Ft

 1. Tételsorok:

A Tételsorok az alábbi linken érhetők el:

https://mek.sze.hu/zarovizsga-2

Figyeljenek arra, hogy a hallgatói jogviszony kezdete alapján más-más tételsorok vonatkozhatnak Önökre.

 1. Diplomaosztó: 2021. 07. 02., 10.00 óra (B épület, Aula)
 2. Záróvizsga (komplex szóbeli vizsga és dolgozat védés):

A szóbeli komplex vizsgák és a védések időpontjáról a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat által előírtak szerint, a záródolgozatok/szakdolgozatok/diplomamunkák leadását/feltöltését és a záróvizsga-jelentkezési időszak lezárultját követően, de legkésőbb a záróvizsga időszak kezdése előtt 10 nappal kell tájékoztatást adnunk A tanszéki adminisztrátorok küldik ki a záróvizsga beosztást a hallgatóknak a záróvizsgát megelőzően!

 1. A záróvizsgán való részvétel feltétele:
 • Záródolgozat/Szakdolgozat/Diplomamunka feltöltése
 • Záróvizsgára való jelentkezés a Neptunban
 • Kötelező és választható tárgyak teljesítése
 • Kérdőív kitöltése: A kérdőív az Egyetemi Szolgáltató Központ honlapján érhető el (https://oregdiak.sze.hu/dpr-kerdoivek). A kitöltéshez belépés szükséges (az oldalra érvényes a központi címtáras felhasználónév és jelszó). A kitöltést a Tanulmányi Osztály ellenőrzi.

 

Tanulmányi Osztály

 

Elérhetőségek

Széchenyi István Egyetem
Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar

Cím: 9200 Mosonmagyaróvár Vár tér 2.

Központi telefon: (96) 566-600
Központi fax: (96) 566-620

 

Események

Nyári záróvizsga időszak kezdete 2021. június 23. - 2021. július 2.
MÉK diplomaátadó 2021. június 25.
Vizsgaidőszak vége 2021. június 26.
Méltányossági vizsgák 2021. június 30. - 2021. július 3.