Záróvizsga rendje

Záróvizsga időszak

2019/20-as tanév őszi félév

Felsőoktatási szakképzés, Alap- és mesterképzési szakok záróvizsga rendje

 

Előrehozott Záróvizsga: (csak azoknak a hallgatóknak, akik a keresztféléves felvételi eljárásban jelentkeznek MSc képzésre)

 • Szakdolgozat/diplomamunka feltöltése: 2019. 11. 08. 23:59 óráig
 • Bekötött dolgozat leadás 2 példányban: 2019. 11. 12. 15:00 óráig (1 példány a konzulensnek, 1 példány a Tanszéki adminisztrátornak)
 • Összefoglaló leadása: 2019. 11. 12. 15:00 óráig (Tanszéki adminisztrátornak kell leadni, 10 példányban, 1 példány 3-5 oldalas legyen)
 • Záróvizsgára jelentkezés Neptunon keresztül: 2019. 11. 11 - 2019. 11. 25. (Amennyiben rendelkezik nyevvizsgával, azt csatolni kell a jelentkezéshez a felvi.hu jelentkezését igazoló hitelesítő adatlappal együtt!!!).
 • Szóbeli komplex vizsgák időpontja: 2019. 12. 19.
 • Szakdolgozat/Diplomamunka védés időpontja: 2019. 12. 19.

Az előrehozott Záróvizsga 1 napos lesz!!!

 

Normál Záróvizsga: (azoknak, akik a keresztféléves felvételi eljárásban nem vesznek részt)

 • Szakdolgozat/diplomamunka feltöltése: 2019. 11. 25. 23:59 óráig
 • Bekötött dolgozat leadás 2 példányban: 2019. 11. 29. 12:00 óráig (1 példány a konzulensnek, 1 példány a Tanszéki adminisztrátornak)
 • Összefoglaló leadása: 2019. 11. 29. 12:00 óráig (Tanszéki adminisztrátornak kell leadni, 10 példányban, 1 példány 3-5 oldalas legyen)
 • Záróvizsgára jelentkezés Neptunon keresztül: 2019. 11. 28 - 2019. 12. 12. (Amennyiben rendelkezik nyevvizsgával, azt csatolni kell a jelentkezéshez.)
 • Szóbeli komplex vizsgák időpontja: 2020. 01. 29.
 • Szakdolgozat/Diplomamunka védés időpontja: 2020. 01. 30.

 

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK:

1. Dolgozat feltöltéshez tájékoztatás az alábbi linken találnak:

https://neptun.sze.hu/diplomamunka-szakdolgozat-feltoltese-az-egyetemi-konyvtar-oldalan

A dolgozatot arra a Tanszékre kell feltölteni, ahol Záróvizsgázni fognak, kivéve a Mezőgazdasági mérnökök, akik mindannyian a Növénytudományi Tanszékre töltsék a dolgozatukat akkor is, ha állattenyésztés témából írnak. Az állattenyésztéstan témából író hallgatókat a záróvizsgán az Állattenyésztési bizottságba fogják beosztani.

 

Szakok

Tanszék, Adminisztrátor, elérhetőség

Állattenyésztő mérnöki (FOSZK, BSc, MSc)

Ménesgazda (FOSZK)

Állattudományi Tanszék

Némethné Wurm Katalin, nemethne.wurm.katalin@sze.hu

96/566-695, B épület 1. emelet

Élelmiszermérnöki (FOSZK, BSc)

Élelmiszerbiztonsági és -minőségi mérnöki (MSc)

Élelmiszertudományi Tanszék

Csete Tihamérné

csete.tihamerne@sze.hu,

96/566-653, C épület földszint

Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki (FOSZK, BSc)

Agrármérnöktanár (MSc)

Vidékfejlesztési agrármérnöki (BSc, MSc)

Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék

Kocsis Tímea

kocsis.timea@sze.hu, 96/566-647

A dolgozatokat és az összefoglalókat a Vár épület felújítása miatt a Tanulmányi Osztályra hozzák be!!!

Környezetgazdálkodási agrármérnöki (FOSZK, BSc, MSc)

Mezőgazdasági vízgazdálkodási mérnöki (MSc)

Víz- és Környezettudományi Tanszék

Vasas Dávid

vasas.david@sze.hu

96/566-669, C épület 1. emelet

Mezőgazdasági (FOSZK)

Mezőgazdasági mérnöki (FOSZK, BSc)

Növénytermesztő mérnöki (BSc)

Agrármérnöki (Osztatlan, MSc)

Mezőgazdasági biotechnológus (MSc)

Növényorvosi (MSc)

Növénytudományi Tanszék

Miksó István Damjánné

mikso.istvan.damjanne@sze.hu

96/566-664, B épület 1. emelet

Mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki (BSc)

Biológiai Rendszerek és Élelmiszeripari Műszaki Tanszék

Kálmán Edina

kalman.edina@sze.hu

96/566-654, Várkapitány épület 1. emelet

2. Záróvizsgára jelentkezés Neptunon keresztül:

Amennyiben rendelkeznek nyelvvizsgával vagy a Széchenyi István Egyetem által kiadott határozattal a nyelvvizsga mentességről, azt is csatolni kell a jelentkezéskor, függetlenül attól, hogy korábban a TO-n már leadták ezek másolatát! Ennek hiányában a záróvizsga jelentkezésük érvénytelen!

Természetesen azok is jelentkezhetnek záróvizsgára, akik nem rendelkeznek nyelvvizsga bizonyítvánnyal.

A felsőoktatási szakképzés szakos hallgatók nyelvvizsga bizonyítvány megléte nélkül is megkapják az oklevelüket.

3. Záróvizsga díja:

50000 Ft-ot az a hallgató fizet, aki 2016.02.01-jén vagy azt követően lett önköltséges hallgató a Széchenyi István Egyetemen és a Képzési szerződésében szerepel az, hogy a Záróvizsgáért fizetni kell.

20000 Ft-ot kell fizetnie annak a hallgatónak, aki abszolvált hallgatóként jelentkezik be a Záróvizsgára, kivéve ha az abszolutórium dátuma 2016.02.01 előtti.

70000 Ft-ot fizet az a hallgató, aki 2016.02.01-jén vagy azt követően lett önköltséges hallgató a Széchenyi István Egyetemen és a Képzési szerződésében szerepel az, hogy a Záróvizsgáért fizetni kell, és abszolvált hallgatóként jelentkezik be a Záróvizsgára.

Záróvizsga megismétlése: 20000 Ft

4. Tételsorok:

A Tételsorok a mek.sze.hu oldalon, a Hallgatóknak fülön belül a Záróvizsga tételsorokra kattintva érhetőek el.

Az MSc-s hallgatók figyeljenek arra, hogy a hallgatói jogviszony kezdete alapján más-más tételsorok vonatkozhatnak rájuk!

5. Diplomaosztó: 2020. 02. 14., 10.00 óra (B épület, Aula)

6. Záróvizsga (komplex szóbeli vizsga és dolgozat védés):

A szóbeli komplex vizsgák és a védések időpontjáról a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat által előírtak szerint, a szakdolgozatok/diplomamunkák leadását/feltöltését és a záróvizsga-jelentkezési időszak lezárultját követően, de legkésőbb a záróvizsga időszak kezdése előtt 10 nappal kell tájékoztatást adnunk A tanszéki adminisztrátorok küldik ki a záróvizsga beosztást a hallgatóknak, nem a Tanulmányi osztály!!!

 A záróvizsgán való részvétel feltétele többek között a Szakdolgozat/Diplomamunka feltöltése (bővebb információ: http://neptun.sze.hu/diplomamunka-szakdolgozat-feltoltese-az-egyetemi-konyvtar-oldalan) és Záróvizsgára való jelentkezés a Neptunban.

Legkésőbb a záróvizsgát megelőző héten kell leadni a Tanulmányi Osztályon a „Leszerelési lap” nyomtatványt, melyet alá kell íratni a lapon szereplő szervezeti egységnél (Egyetemi Szolgáltató Központ). A MÉK hallgatóknak csak a mosonmagyaróvári Tanulmányi Osztályon kell aláíratniuk a Leszerelési lapot!!! A Leszerelési lap az alábbi linken érhető el: http://neptun.sze.hu/downloadmanager/details/id/17424/m/6074

A záróvizsgán való részvétel feltétele egy kérdőív kitöltése. A kérdőív az Egyetemi Szolgáltató Központ honlapján érhető el (https://oregdiak.sze.hu/dpr-kerdoivek). A kitöltéshez belépés szükséges (az oldalra érvényes a központi címtáras felhasználónév és jelszó). A kitöltést a Tanulmányi Osztály ellenőrzi. Kérem, csak akkor hozzák a Leszerelési lapot, ha a kérdőívet kitöltötték. A kérdőív kitöltésére a TO-n nincs lehetőség!

A záróvizsga helyszíne a Széchenyi István Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, Mosonmagyaróvár, Vár tér 2., Phare épület, B és C épület, valamint a Várkapitányi épület.

A védések előtt fél órával legyenek szívesek a helyszínen megjelenni, hogy a ppt-ket a laptopra fel tudják tölteni.

Azokon a szakokon, ahol komplex vizsga van, kétszer kell szerepelnie a hallgatónak, egyszer egy komplex vizsga, egyszer egy védés beosztásában.

A beosztás annyiban előzetes jellegű, hogy akinek nem sikerül minden vizsgát teljesítenie a záróvizsga időszak kezdetéig, azt a tanulmányi ügyintéző jelzése alapján levesszük a beosztásból (csak az tehet záróvizsgát, aki minden tantárgyat teljesített!).

Védésre csak sikeres komplex vizsga eredménnyel lehet menni. A záróvizsga védés része mindenkinek szóbeli, a szakdolgozatot/diplomamunkát kell bemutatni a ppt alapján (lásd lejjebb) legfeljebb 10 percben, majd a bizottság kérdéseire kell válaszolni (a szakdolgozat/diplomamunka előzetesen neptunban feltöltött bírálatában javasolt kérdéseket találhatnak, de a bizottság nem köteles ezeket vagy csak ezeket feltenni). A védés egy rövid megnyitóval kezdődik és eredményhirdetéssel zárul.

A szakdolgozat/diplomamunka a leadástól számítva három évig érvényben maradhat, addig nem kell és nem is lehet újat készíteni.

A záróvizsga bizottság határozza meg a szakdolgozat/diplomamunka végső, érvényes érdemjegyét a beérkezett külső és belső vélemények alapján (a külső bíráló által adott bírálat és a belső konzulens véleménye alapján).

Ahol komplex vizsga az előírás, ott eredményes komplex vizsga letétele a védés feltétele.

Aki a komplex vizsgát eredményesen letette és nem jelenik meg ugyanabban a záróvizsga időszakban a szakdolgozat/diplomamunka védésén, annak ez utóbbi így elégtelen lesz, tehát az egész záróvizsga elégtelen - a komplex vizsga eredményét nem lehet továbbvinni másik félévre.

A záróvizsga eredménye, ha elégtelentől különbözik, akkor végleges (a részvizsga is), nem lehet javítani.

Elégtelen záróvizsga esetén egy félévvel később lehet újra záróvizsgára jelentkezni - ha ugyanabban a félévben két záróvizsga időszak van kijelölve, akkor csak az egyiken lehet részt venni.

A záróvizsga a szakdolgozat/diplomamunka megvédését és a feltett kérdésekre adott válaszokkal a tanult ismeretek alkalmazásának bizonyítását jelenti.

A védésre KÖTELEZŐ 10 perces prezentációt készíteni, a power pointos előadáshoz a technikát biztosítjuk.

1. A záróvizsga két részből áll:

– komplex szakmai vizsga

– szakdolgozat/diplomamunka megvédése.

 

2. A komplex szakmai vizsga letétele során a hallgató bizonyítja, hogy elsajátította az adott szak képzési és kimeneti követelményében meghatározott ismereteket.

Komplex vizsga

a)     megkezdésének feltétele: az abszolutórium megszerzése, a szakdolgozat/diplomamunka leadása és a Záróvizsgára jelentkezés.

b)    időszaka: adott félév záróvizsga-időszakának első hete, vagy az azt megelőző hét

c)     pótlása: mindig a következő féléves időszakban, egy féléven belül nincs ismétlési lehetőség,

d)    sikertelensége esetén a szakdolgozat védésére nincs lehetőség.

A TVSZ 83. §. (6) szerint ugyanazon szakdolgozat/diplomamunka legkésőbb az első beadástól számított harmadik évben használható fel a ZV során, ezen időszak alatt nem készíthető új szakdolgozat, ha azt elégtelentől különbözőre értékelték.

 

Tanulmányi Osztály

 

Elérhetőségek

Széchenyi István Egyetem
Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar

Cím: 9200 Mosonmagyaróvár Vár tér 2.

Központi telefon: (96) 566-600
Központi fax: (96) 566-620

 

Levelező tagozat óráinak időpontja 2020. február 28. - 2020. február 29.
Egyetemi szerver leállás 2020. február 29. 08:00 - 12:00
Szakirányválasztás 2020. március 2. - 2020. március 7.
Levelező tagozat óráinak időpontja 2020. március 6. - 2020. március 7.
Levelező tagozat óráinak időpontja 2020. március 13. - 2020. március 14.