Záróvizsga rendje

Záróvizsga időszak

2020. őszi pótzáróvizsga

Felsőoktatási szakképzés, Alap- és mesterképzési szakok záróvizsga rendje

A 7/2020-as Rektori-Kancellári körlevélben foglaltak alapján 2020. szeptember 28. – október 02-i héten pótzáróvizsgát szervez a Széchenyi István Egyetem.

 A pótzáróvizsgán azok a hallgatók vehetnek részt, akik

  • záródolgozatukat/szakdolgozatukat/diplomamunkájukat engedéllyel legkésőbb 2020. augusztus 31-ig leadják,
  • az abszolutóriumot legkésőbb 2020. augusztus 31-ig megszerzik vagy már korábbi félévben megszerezték,
  • a tanszék felé leadták a kérelmüket 2020. július 31-ig (a kérelem mintát a tanszéki adminisztrátortól kérjék)
  • a szakdolgozat/diplomamunka leadása, illetve az abszolutórium megszerzése késedelmének okát igazolhatóan a járványügyi helyzet okozta (vállalati téma, labormérés, megszakadt szakmai gyakorlat, stb.) és ezt méltányolva az illetékes kar/tanszék ezt engedélyezte.

A pótzáróvizsgára történő jelentkezést követően az illetékes kar/tanszék ellenőrzi, hogy a hallgató jelentkezése fentiek alapján jogosan történt-e.

A pótzáróvizsga időszakhoz a normál záróvizsga időszakra is jellemző szabályok, teendők kapcsolódnak majd:

  • Neptun rendszeren keresztül történő ZV jelentkezés 2020. július 27. – augusztus 15.,
  • szakdolgozat/diplomamunka leadás, feltöltés,
  • leszerelési dokumentumok, stb.

Felhívjuk tisztelt Hallgatóink figyelmét arra, hogy a 2020. április 10-én megjelent 101/2020. (IV. 10.) kormányrendelet értelmében csak az mentesül az oklevél kiadásának előfeltételéül előírt nyelvvizsga letételének kötelezettsége alól, aki 2020. augusztus 31-ig sikeres záróvizsgát tett.

Így a pótzáróvizsgán, 2020. augusztus 31. után résztvevő hallgatóinkra ez a kedvezmény már nem vonatkozik.

 

Időpontok, határidők:

 

1. Kérelem leadás a Tanszék felé: 2020. 07. 31-ig

 

A pótzáróvizsgán való részvétel egyik feltétele, hogy a Tanszék felé leadnak egy kérelmet a pótzáróvizsgán való részvételre. A kérelem mintát a tanszéki adminisztrátor küldi meg a hallgatónak. A kitöltött kérelmet a hallgató a tanszéki adminisztrátornak küldi vissza (lsd. alábbi táblázat: tanszéki adminisztrátorok elérhetőségei)

2. Dolgozat feltöltés: 2020. 08. 31-ig

Dolgozatfeltöltő felület: https://lib.sze.hu/kezdolap

A dolgozatot arra a Tanszékre kell feltölteni, ahol Záróvizsgázni fognak. Az alábbi táblázat tartalmazza a szakokhoz tartozó Tanszékeket nevét és az adminisztrátorok elérhetőségeit.

Azok a Mezőgazdasági (FOSZK), Mezőgazdasági mérnöki (FOSZK, BSc) és Agrármérnöki (MSc) szakos hallgatók, akik állattenyésztéstan témából írnak, ők is a Növénytudományi Tanszékre töltsék fel a dolgozatukat, de az Állattenyésztési Bizottságban fognak záróvizsgázni.

 

Szakok

Tanszék, Adminisztrátor, elérhetőség

Állattenyésztő mérnöki (FOSZK, BSc, MSc)

Ménesgazda (FOSZK)

Állattudományi Tanszék

Némethné Wurm Katalin, nemethne.wurm.katalin@sze.hu

96/566-695

Élelmiszermérnöki (FOSZK, BSc)

Élelmiszerbiztonsági és -minőségi mérnöki (MSc)

Élelmiszertudományi Tanszék

Csete Tihamérné

csete.tihamerne@sze.hu,

96/566-653

Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki (FOSZK, BSc)

Agrármérnöktanár (MSc)

Vidékfejlesztési agrármérnöki (BSc, MSc)

Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék

Kocsis Tímea

kocsis.timea@sze.hu, 96/566-647

Környezetgazdálkodási agrármérnöki (FOSZK, BSc, MSc)

Mezőgazdasági vízgazdálkodási mérnöki (MSc)

Víz- és Környezettudományi Tanszék

Vasas Dávid

vasas.david@sze.hu

96/566-669

Mezőgazdasági (FOSZK)

Mezőgazdasági mérnöki (FOSZK, BSc)

Növénytermesztő mérnöki (BSc)

Agrármérnöki (Osztatlan, MSc)

Mezőgazdasági biotechnológus (MSc)

Növényorvosi (MSc)

Növénytudományi Tanszék

Miksó István Damjánné

mikso.istvan.damjanne@sze.hu

96/566-664

Mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki (BSc)

Biológiai Rendszerek és Élelmiszeripari Műszaki Tanszék

Kálmán Edina

kalman.edina@sze.hu

96/566-654

 

3. Dolgozat leadás: 2020. 08. 31-ig

A koronavírus járvány miatt a Záródolgozatokat / Szakdolgozatokat / Diplomamunkákat CSAK ELEKTRONIKUSAN KELL ELJUTTATNI A KONZULENSÜK E-MAIL CÍMÉRE!

(NEM KELL BEKÖTTETNI ÉS POSTÁZNI!)

 

4. Összefoglalók leadása: 2020. 08. 31-ig  (legkésőbb 2020. 09. 02-ig)

 

A koronavírus járvány miatt az Összefoglalót CSAK ELEKTRONIKUSAN KELL ELJUTTATNI A KONZULENSÜK E-MAIL CÍMÉRE!

(A dolgozat összefoglalása 3-5 oldal legyen)

5. Záróvizsgára jelentkezés Neptunban: 2020. 07. 27 - 2020. 08. 15.

Amennyiben rendelkeznek nyelvvizsgával vagy a Széchenyi István Egyetem által kiadott határozattal a nyelvvizsga mentességről, azt is csatolni kell a jelentkezéskor, függetlenül attól, hogy korábban a TO-n már leadták a nyelvvizsgájuk másolatát! Ennek hiányában a záróvizsga jelentkezésük érvénytelen!

Természetesen azok is jelentkezhetnek záróvizsgára, akik nem rendelkeznek nyelvvizsga bizonyítvánnyal.

6. Záróvizsga időpontja: 2020. 09. 29.

A beosztásról, az időpontról és a helyszínről részletes tájékoztatást fognak kapni az illetékes Tanszéktől.

A záróvizsga a járványügyi helyzetnek megfelelő óvintézkedések betartásával zajlik le.

7. Záróvizsga díja:

50000 Ft-ot az a hallgató fizet, aki 2016.02.01-jén vagy azt követően lett önköltséges hallgató a Széchenyi István Egyetemen és a Képzési szerződésében szerepel az, hogy a Záróvizsgáért fizetni kell.

20000 Ft-ot kell fizetnie annak a hallgatónak, aki abszolvált hallgatóként jelentkezik be a Záróvizsgára, kivéve ha az abszolutórium dátuma 2016.02.01 előtti.

70000 Ft-ot fizet az a hallgató, aki 2016.02.01-jén vagy azt követően lett önköltséges hallgató a Széchenyi István Egyetemen és a Képzési szerződésében szerepel az, hogy a Záróvizsgáért fizetni kell, és abszolvált hallgatóként jelentkezik be a Záróvizsgára.

Záróvizsga megismétlése: 20000 Ft

8. Záróvizsga tételsorok:

A Tételsorok a mek.sze.hu oldalon, a Hallgatóknak fülön belül a Záróvizsga tételsorokra kattintva érhetők el.

https://mek.sze.hu/zarovizsga-2

Tanulmányi Osztály

Elérhetőségek

Széchenyi István Egyetem
Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar

Cím: 9200 Mosonmagyaróvár Vár tér 2.

Központi telefon: (96) 566-600
Központi fax: (96) 566-620

 

Nyári nyitvatartás 2020. augusztus 3. - 2020. augusztus 23.
Bejelentkezés a 2020/21-es tanév I. 2020. augusztus 18. 06:00 - 2020. augusztus 29. 23:55
Munkaszüneti nap 2020. augusztus 20.