Záróvizsga rendje

Záróvizsga időszak

2019/20-as tanév tavaszi félév

Felsőoktatási szakképzés, Alap- és mesterképzési szakok záróvizsga rendje

Időpontok, határidők:

1. Dolgozat feltöltés: 2020. 05. 04-ig

(infó: https://neptun.sze.hu/diplomamunka-szakdolgozat-feltoltese-az-egyetemi-konyvtar-oldalan)

A dolgozatot arra a Tanszékre kell feltölteni, ahol Záróvizsgázni fognak. Az alábbi táblázat tartalmazza a szakokhoz tartozó Tanszékeket és az adminisztrátorok elérhetőségeit.

Azok a Mezőgazdasági (FOSZK), Mezőgazdasági mérnöki (FOSZK, BSc) és Agrármérnöki (Osztatlan, MSc) szakos hallgatók, akik állattenyésztéstan témából írnak, ők is a Növénytudományi Tanszékre töltsék fel a dolgozatukat, de az Állattenyésztési Bizottságban fognak záróvizsgázni.

 

Szakok

Tanszék, Adminisztrátor, elérhetőség

Állattenyésztő mérnöki (FOSZK, BSc, MSc)

Ménesgazda (FOSZK)

Állattudományi Tanszék

Némethné Wurm Katalin, nemethne.wurm.katalin@sze.hu

96/566-695, B épület 1. emelet

Élelmiszermérnöki (FOSZK, BSc)

Élelmiszerbiztonsági és -minőségi mérnöki (MSc)

Élelmiszertudományi Tanszék

Csete Tihamérné

csete.tihamerne@sze.hu,

96/566-653, C épület földszint

Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki (FOSZK, BSc)

Agrármérnöktanár (MSc)

Vidékfejlesztési agrármérnöki (BSc, MSc)

Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék

Kocsis Tímea

kocsis.timea@sze.hu, 96/566-647

A dolgozatokat és az összefoglalókat a Vár épület felújítása miatt a Tanulmányi Osztályra hozzák be!!!

Környezetgazdálkodási agrármérnöki (FOSZK, BSc, MSc)

Mezőgazdasági vízgazdálkodási mérnöki (MSc)

Víz- és Környezettudományi Tanszék

Vasas Dávid

vasas.david@sze.hu

96/566-669, C épület 1. emelet

Mezőgazdasági (FOSZK)

Mezőgazdasági mérnöki (FOSZK, BSc)

Növénytermesztő mérnöki (BSc)

Agrármérnöki (Osztatlan, MSc)

Mezőgazdasági biotechnológus (MSc)

Növényorvosi (MSc)

Növénytudományi Tanszék

Miksó István Damjánné

mikso.istvan.damjanne@sze.hu

96/566-664, B épület 1. emelet

Mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki (BSc)

Biológiai Rendszerek és Élelmiszeripari Műszaki Tanszék

Kálmán Edina

kalman.edina@sze.hu

96/566-654, Várkapitány épület 1. emelet

2. Bekötött dolgozat leadás 2 példányban: 2020. 05. 07-ig

(1 példány a konzulensnek, 1 példány a Tanszéki adminisztrátornak adjanak le.)

A Tanulmányi Osztályra a Vár felújítása miatt a Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki, a Vidékfejlesztési agrármérnöki és az Agrármérnöktanár hallgatók adhatják le a dolgozatukat!

3. Összefoglalók leadása: 2020. 05. 07-ig

(Tanszéki adminisztrátornak kell leadni, 5 példányban, 1 példány 3-5 oldalas legyen)

A Tanulmányi Osztályra a Vár felújítása miatt a Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki, a Vidékfejlesztési agrármérnöki és az Agrármérnöktanár hallgatók adhatják le az összefoglalókat!

4. Záróvizsgára jelentkezés Neptunban: 2020. 04. 27 - 2020. 05. 11.

Amennyiben rendelkeznek nyelvvizsgával vagy a Széchenyi István Egyetem által kiadott határozattal a nyelvvizsga mentességről, azt is csatolni kell a jelentkezéskor, függetlenül attól, hogy korábban a TO-n már leadták a nyelvvizsgájuk másolatát! Ennek hiányában a záróvizsga jelentkezésük érvénytelen!

Nagyon fontos, hogy akkor is jelentkezniük kell záróvizsgára a megadott időintervallumban, ha a 2019/20/2 félév vizsgaidőszakában még vizsgázni fognak!

Természetesen azok is jelentkezhetnek záróvizsgára, akik nem rendelkeznek nyelvvizsga bizonyítvánnyal.

A felsőoktatási szakképzés szakos hallgatók nyelvvizsga bizonyítvány megléte nélkül is megkapják az oklevelüket.

5. Záróvizsga időpontja:

Komplex szóbeli vizsga: 2020. 06. 17.

Dolgozat védés: 2020. 06. 18.

6. Záróvizsga díja:

50000 Ft-ot az a hallgató fizet, aki 2016.02.01-jén vagy azt követően lett önköltséges hallgató a Széchenyi István Egyetemen és a Képzési szerződésében szerepel az, hogy a Záróvizsgáért fizetni kell.

20000 Ft-ot kell fizetnie annak a hallgatónak, aki abszolvált hallgatóként jelentkezik be a Záróvizsgára, kivéve ha az abszolutórium dátuma 2016.02.01 előtti.

70000 Ft-ot fizet az a hallgató, aki 2016.02.01-jén vagy azt követően lett önköltséges hallgató a Széchenyi István Egyetemen és a Képzési szerződésében szerepel az, hogy a Záróvizsgáért fizetni kell, és abszolvált hallgatóként jelentkezik be a Záróvizsgára.

Záróvizsga megismétlése: 20000 Ft

7. Záróvizsga tételsorok:

A Tételsorok a mek.sze.hu oldalon, a Hallgatóknak fülön belül a Záróvizsga tételsorokra kattintva érhetők el.

8. Leszerelési lap:

Legkésőbb a záróvizsgát megelőző héten kell leadni a Tanulmányi Osztályon a „Leszerelési lap” nyomtatványt, melyet alá kell íratni a lapon szereplő szervezeti egységnél (Egyetemi Szolgáltató Központ). A MÉK hallgatóknak csak a mosonmagyaróvári Tanulmányi Osztályon kell aláíratniuk a Leszerelési lapot!!! A Leszerelési lap az alábbi linken érhető el: http://neptun.sze.hu/downloadmanager/details/id/17424/m/6074

A záróvizsgán való részvétel feltétele egy kérdőív kitöltése. A kérdőív az Egyetemi Szolgáltató Központ honlapján érhető el (https://oregdiak.sze.hu/dpr-kerdoivek). A kitöltéshez belépés szükséges (az oldalra érvényes a központi címtáras felhasználónév és jelszó). A kitöltést a Tanulmányi Osztály ellenőrzi. Kérem, csak akkor hozzák a Leszerelési lapot, ha a kérdőívet kitöltötték. A kérdőív kitöltésére a TO-n nincs lehetőség!

9. Diplomaosztó: 2020. 06. 26., 10.00 óra (B épület, Aula)

A Diplomaosztón azok a végzett hallgatók vesznek részt, akik rendelkeznek középfokú (B2) komplex nyelvvizsgával (a külön megszerzett A és B is jó) vagy a Széchenyi István Egyetem által kiadott nyelvvizsga alóli mentességi határozattal, illetve a Felsőoktatási szakképzés szakos hallgatók is, mivel oklevelük kiadásához nem szükséges nyelvvizsga!!!

 

Tanulmányi Osztály

Elérhetőségek

Széchenyi István Egyetem
Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar

Cím: 9200 Mosonmagyaróvár Vár tér 2.

Központi telefon: (96) 566-600
Központi fax: (96) 566-620

 

Munkaszüneti nap (nagypéntek) 2020. április 10.