Záróvizsga rendje

Záróvizsga időszak

2021. őszi pótzáróvizsga

 

Felsőoktatási szakképzés, Alap- és mesterképzési szakok záróvizsga rendje

A 10/2021-es IT körlevélben foglaltak alapján 2021. szeptember 27. – október 01-i héten pótzáróvizsgát szervez a Széchenyi István Egyetem.

 

 A pótzáróvizsgán azok a hallgatók vehetnek részt, akik

 

 • záródolgozatukat/szakdolgozatukat/diplomamunkájukat engedéllyel legkésőbb 2021. augusztus 23-ig leadják, illetve szakmai gyakorlatuk teljesítését legkésőbb 2021. augusztus 23-ig igazoltan pótolják,
 • az abszolutóriumot legkésőbb 2021. augusztus 31-ig megszerzik, vagy már korábbi félévben megszerezték,
 • a záródolgozatuk/szakdolgozat/diplomamunka leadása, illetve az abszolutórium megszerzése késedelmének okát igazolhatóan a járványügyi helyzet okozta (vállalati téma, megszakadt szakmai gyakorlat, stb.) és ezt méltányolva az illetékes kar/tanszék ezt engedélyezte. Az engedéllyel kapcsolatban (milyen formában, kinek, meddig kell benyújtani az erre vonatkozó kérelmet) az illetékes tanszékkel egyeztessen!

A pótzáróvizsgára történő jelentkezést követően az illetékes tanszék ellenőrzi, hogy a hallgató jelentkezése fentiek alapján jogosan történt-e.

A pótzáróvizsga időszakhoz a normál záróvizsga időszakra is jellemző szabályok, teendők kapcsolódnak majd, vagyis:

 • Neptun rendszeren keresztül történő ZV jelentkezés 2021. július 26. – augusztus 07.,
 • záródolgozat/szakdolgozat/diplomamunka leadás, feltöltés (legkésőbb engedéllyel 2021.08.23.),
 • leszerelési dokumentumok, stb.

 

Időpontok, határidők:

 

 1. Kérelem leadás a Tanszék felé: 2021. 07. 31-ig

 

A pótzáróvizsgán való részvétel egyik feltétele, hogy a Tanszék felé leadnak egy kérelmet a pótzáróvizsgán való részvételre. A kérelem mintát a tanszéki adminisztrátor küldi meg a hallgatónak. A kitöltött kérelmet a hallgató a tanszéki adminisztrátornak küldi vissza (lsd. alábbi táblázat: tanszéki adminisztrátorok elérhetőségei)

 1. Dolgozat feltöltés: 2021. 08. 23-ig

Dolgozatfeltöltő felület: https://lib.sze.hu/diplomaleado-felulet

A dolgozatot arra a Tanszékre kell feltölteni, ahol Záróvizsgázni fognak. Az alábbi táblázat tartalmazza a szakokhoz tartozó Tanszékeket nevét és az adminisztrátorok elérhetőségeit.

 

Szakok

Tanszék, Adminisztrátor, elérhetőség

Állattenyésztő mérnöki (FOSZK, BSc, MSc)

Ménesgazda (FOSZK)

Állattudományi Tanszék

Némethné Wurm Katalin, nemethne.wurm.katalin@sze.hu

96/566-695

Élelmiszermérnöki (FOSZK, BSc)

Élelmiszerbiztonsági és -minőségi mérnöki (MSc)

Élelmiszertudományi Tanszék

Csete Tihamérné

csete.tihamerne@sze.hu,

96/566-653

Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki (FOSZK, BSc)

Agrármérnöktanár (MSc)

Vidékfejlesztési agrármérnöki (BSc, MSc)

Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék

Kocsis Tímea

kocsis.timea@sze.hu, 96/566-647

Környezetgazdálkodási agrármérnöki (FOSZK, BSc, MSc)

Mezőgazdasági vízgazdálkodási mérnöki (MSc)

Víz- és Környezettudományi Tanszék

Vasas Dávid

vasas.david@sze.hu

96/566-669

Mezőgazdasági (FOSZK)

Mezőgazdasági mérnöki (FOSZK, BSc)

Növénytermesztő mérnöki (BSc)

Agrármérnöki (Osztatlan, MSc)

Mezőgazdasági biotechnológus (MSc)

Növényorvosi (MSc)

Növénytudományi Tanszék

Miksó István Damjánné

mikso.istvan.damjanne@sze.hu

96/566-664

Mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki (BSc)

Biológiai Rendszerek és Élelmiszeripari Műszaki Tanszék

Kálmán Edina

kalman.edina@sze.hu

96/566-654

 

 1. Dolgozat leadás: 2021. 08. 23-ig

A koronavírus járvány miatt a Záródolgozatokat / Szakdolgozatokat / Diplomamunkákat feltöltés után ELEKTRONIKUSAN IS EL KELL JUTTATNI A KONZULENSÜK E-MAIL CÍMÉRE!

(NYOMTATOTT FORMÁBAN NEM KELL LEADNI)

 

 1. Összefoglalók leadása: 2021. 08. 23-ig (legkésőbb 2021. 08. 27-ig)

 

A koronavírus járvány miatt az Összefoglalót CSAK ELEKTRONIKUSAN KELL ELJUTTATNI A KONZULENSÜK E-MAIL CÍMÉRE!

A tartalmi és formai követelményeket az alábbi linken az adott szak dolgozatára vonatkozó követelmények leírásában találják: https://mek.sze.hu/diplomamunka

 1. Záróvizsgára jelentkezés Neptunban: 2021. 07. 26 - 2021. 08. 07.

Amennyiben rendelkeznek nyelvvizsgával vagy a Széchenyi István Egyetem által kiadott határozattal a nyelvvizsga mentességről, azt is csatolni kell a jelentkezéskor, függetlenül attól, hogy korábban a TO-n már leadták a nyelvvizsgájuk másolatát! Ennek hiányában a záróvizsga jelentkezésük érvénytelen!

Természetesen azok is jelentkezhetnek záróvizsgára, akik nem rendelkeznek nyelvvizsga bizonyítvánnyal.

 1. Záróvizsga időpontja: 2021. 10. 01.

A beosztásról, az időpontról és a helyszínről részletes tájékoztatást fognak kapni az illetékes Tanszéktől.

A záróvizsga a járványügyi helyzetnek megfelelő óvintézkedések betartásával zajlik le.

 1. Záróvizsga díja:

50000 Ft-ot az a hallgató fizet, aki 2016.02.01-jén vagy azt követően lett önköltséges hallgató a Széchenyi István Egyetemen és a Képzési szerződésében szerepel az, hogy a Záróvizsgáért fizetni kell.

20000 Ft-ot kell fizetnie annak a hallgatónak, aki abszolvált hallgatóként jelentkezik be a Záróvizsgára, kivéve ha az abszolutórium dátuma 2016.02.01 előtti.

70000 Ft-ot fizet az a hallgató, aki 2016.02.01-jén vagy azt követően lett önköltséges hallgató a Széchenyi István Egyetemen és a Képzési szerződésében szerepel az, hogy a Záróvizsgáért fizetni kell, és abszolvált hallgatóként jelentkezik be a Záróvizsgára.

Záróvizsga megismétlése: 20000 Ft

 1. Záróvizsga tételsorok:

A Tételsorok a mek.sze.hu oldalon, a Hallgatóknak fülön belül a Záróvizsga tételsorokra kattintva érhetők el.

https://mek.sze.hu/zarovizsga-2

Tanulmányi Osztály

Elérhetőségek

Széchenyi István Egyetem
Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar

Cím: 9200 Mosonmagyaróvár Vár tér 2.

Központi telefon: (96) 566-600
Központi fax: (96) 566-620

 

Események

Nyári ügyeleti rend 2021. július 29. - 2021. augusztus 20.
Bejelentkezés a 2021/22-es tanév I. félévére 2021. augusztus 25. 08:00 - 2021. szeptember 4. 23:59
Tantárgyválasztási időszak 2021. augusztus 30. - 2021. szeptember 4.