Záróvizsga rendje

Záróvizsga időszak

2020/21-es tanév őszi félév

Felsőoktatási szakképzés, Alap- és mesterképzési szakok záróvizsga rendje

 

Előrehozott Záróvizsga: (csak azoknak a hallgatóknak, akik a keresztféléves felvételi eljárásban jelentkeznek MSc képzésre)

 • Szakdolgozat/Diplomamunka feltöltése: 2020. 11. 06. 23:59 óráig
 • Bekötött dolgozat leadás 2 példányban: 2020. 11. 11. 15:00 óráig (1 példány a konzulensnek, 1 példány a Tanszéki adminisztrátornak)
 • Összefoglaló leadása: 2020. 11. 11. 15:00 óráig (Tanszéki adminisztrátornak kell leadni, 5 példányban, 1 példány 3-5 oldalas legyen)
 • Záróvizsgára jelentkezés Neptunon keresztül: 2020. 11. 09. - 2020. 11. 23. (a jelentkezési laphoz csatolni kell a nyelvvizsga bizonyítványt vagy a nyelvvizsga mentességet igazoló SIHEB határozatot (amennyiben rendelkezik vele) és a keresztféléves felvételi jelentkezését igazoló hitelesítő adatlapot!!!).
 • Szóbeli komplex vizsgák időpontja: 2021. 01. 05.
 • Szakdolgozat/Diplomamunka védés időpontja: 2021. 01. 05.

 

Normál Záróvizsga: (azoknak, akik a keresztféléves felvételi eljárásban nem vesznek részt)

 • Záródolgozat/Szakdolgozat/Diplomamunka feltöltése: 2020. 11. 24. 23:59 óráig
 • Bekötött dolgozat leadás 2 példányban: 2020. 11. 30. 15:00 óráig (1 példány a konzulensnek, 1 példány a Tanszéki adminisztrátornak)
 • Összefoglaló leadása: 2020. 11. 30. 15:00 óráig (Tanszéki adminisztrátornak kell leadni, 5 példányban, 1 példány 3-5 oldalas legyen)
 • Záróvizsgára jelentkezés Neptunon keresztül: 2020. 11. 26. - 2020. 12. 10. (a jelentkezési laphoz csatolni kell a nyelvvizsga bizonyítványt vagy a nyelvvizsga mentességet igazoló SIHEB határozatot, amennyiben rendelkezik vele)
 • Szóbeli komplex vizsgák időpontja: 2021. 01. 20.
 • Záródolgozat/Szakdolgozat/Diplomamunka védés időpontja: 2021. 01. 21.

 

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK:

1. Dolgozat feltöltéshez tájékoztatás az alábbi linken találnak:

https://lib.sze.hu/kezdolap

A dolgozatot arra a Tanszékre kell feltölteni, ahol Záróvizsgázni fognak, kivéve a Mezőgazdasági mérnökök, akik mindannyian a Növénytudományi Tanszékre töltsék a dolgozatukat akkor is, ha állattenyésztés témából írnak. Az állattenyésztéstan témából író hallgatókat a záróvizsgán az Állattenyésztési bizottságba fogják beosztani.

 

Szakok

Tanszék, Adminisztrátor, elérhetőség

Állattenyésztő mérnöki (FOSZK, BSc, MSc)

Ménesgazda (FOSZK)

Állattudományi Tanszék

Némethné Wurm Katalin, nemethne.wurm.katalin@sze.hu

96/566-695, B épület 1. emelet

Élelmiszermérnöki (FOSZK, BSc)

Élelmiszerbiztonsági és -minőségi mérnöki (MSc)

Élelmiszertudományi Tanszék

Csete Tihamérné

csete.tihamerne@sze.hu,

96/566-653, C épület földszint

Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki (FOSZK, BSc)

Agrármérnöktanár (MSc)

Vidékfejlesztési agrármérnöki (BSc, MSc)

Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék

Kocsis Tímea

kocsis.timea@sze.hu, 96/566-647

Vár épület 1. emelet

Környezetgazdálkodási agrármérnöki (FOSZK, BSc, MSc)

Mezőgazdasági vízgazdálkodási mérnöki (MSc)

Víz- és Környezettudományi Tanszék

Vasas Dávid

vasas.david@sze.hu

96/566-669, C épület 1. emelet

Mezőgazdasági (FOSZK)

Mezőgazdasági mérnöki (FOSZK, BSc)

Növénytermesztő mérnöki (BSc)

Agrármérnöki (MSc)

Mezőgazdasági biotechnológus (MSc)

Növényorvosi (MSc)

Növénytudományi Tanszék

Miksó István Damjánné

mikso.istvan.damjanne@sze.hu

96/566-664, B épület 1. emelet

Mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki (BSc)

Biológiai Rendszerek és Élelmiszeripari Műszaki Tanszék

Kálmán Edina

kalman.edina@sze.hu

96/566-654, Várkapitány épület 1. emelet

2. Záróvizsgára jelentkezés Neptunon keresztül:

Amennyiben rendelkeznek nyelvvizsgával vagy a Széchenyi István Egyetem által kiadott SIHEB határozattal a nyelvvizsga mentességről, azt is csatolni kell a jelentkezéskor, függetlenül attól, hogy korábban a TO-n már leadták ezek másolatát! Ennek hiányában a záróvizsga jelentkezésük érvénytelen!

Természetesen azok is jelentkezhetnek záróvizsgára, akik nem rendelkeznek nyelvvizsga bizonyítvánnyal.

A felsőoktatási szakképzés szakos hallgatók nyelvvizsga bizonyítvány megléte nélkül is megkapják az oklevelüket.

3. Záróvizsga díja:

50000 Ft-ot az a hallgató fizet, aki 2016.02.01-jén vagy azt követően lett önköltséges hallgató a Széchenyi István Egyetemen és a Képzési szerződésében szerepel az, hogy a Záróvizsgáért fizetni kell.

20000 Ft-ot kell fizetnie annak a hallgatónak, aki abszolvált hallgatóként jelentkezik be a Záróvizsgára, kivéve ha az abszolutórium dátuma 2016.02.01 előtti.

70000 Ft-ot fizet az a hallgató, aki 2016.02.01-jén vagy azt követően lett önköltséges hallgató a Széchenyi István Egyetemen és a Képzési szerződésében szerepel az, hogy a Záróvizsgáért fizetni kell, és abszolvált hallgatóként jelentkezik be a Záróvizsgára.

Záróvizsga megismétlése: 20000 Ft

4. Tételsorok:

A Tételsorok a mek.sze.hu oldalon, a Hallgatóknak fülön belül a Záróvizsga tételsorokra kattintva érhetőek el.

Figyeljenek arra, hogy a hallgatói jogviszony kezdete alapján más-más tételsorok vonatkozhatnak Önökre.

5. Diplomaosztó: 2021. 02. 12., 10.00 óra (B épület, Aula)

6. Záróvizsga (komplex szóbeli vizsga és dolgozat védés):

A szóbeli komplex vizsgák és a védések időpontjáról a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat által előírtak szerint, a záródolgozatok/szakdolgozatok/diplomamunkák leadását/feltöltését és a záróvizsga-jelentkezési időszak lezárultját követően, de legkésőbb a záróvizsga időszak kezdése előtt 10 nappal kell tájékoztatást adnunk A tanszéki adminisztrátorok küldik ki a záróvizsga beosztást a hallgatóknak, nem a Tanulmányi osztály!!!

7. A záróvizsgán való részvétel feltétele:

 • Záródolgozat/Szakdolgozat/Diplomamunka feltöltése (bővebb információ: https://lib.sze.hu/kezdolap)
 • Záróvizsgára való jelentkezés a Neptunban
 • Kötelező és választható tárgyak teljesítése
 • Kérdőív kitöltése: A kérdőív az Egyetemi Szolgáltató Központ honlapján érhető el (https://oregdiak.sze.hu/dpr-kerdoivek). A kitöltéshez belépés szükséges (az oldalra érvényes a központi címtáras felhasználónév és jelszó). A kitöltést a Tanulmányi Osztály ellenőrzi.

 

Tanulmányi Osztály

 

Elérhetőségek

Széchenyi István Egyetem
Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar

Cím: 9200 Mosonmagyaróvár Vár tér 2.

Központi telefon: (96) 566-600
Központi fax: (96) 566-620

 

Záróvizsga jelentkezési időszak 2020. november 26. - 2020. december 10.
Levelező tagozat óráinak időpontja 2020. november 27. - 2020. november 28.
Vizsgajelentkezés kezdete 2020. november 30.
Vizsgaidőszak kezdete 2020. december 7.
MÉK nyílt nap 2020. december 11. 10:00 - 16:00