Záróvizsga rendje

Záróvizsga időszak

2017/18-as tanév tavaszi félév

 

Felsőoktatási szakképzés, Alap- és mesterszakok, régi egyetemi 5 éves képzés záróvizsga rendje:

Normál Záróvizsga:

Szóbeli komplex vizsgák időpontja: 2018. június 21.

Szakdolgozat/Diplomamunka védés időpontja: 2018. június 22.

Szakdolgozat/diplomamunka feltöltése: 2018. május 14-ig

Szakdolgozat/diplomamunka leadás kötött formában, 2 pld-ban: 2018. május 18-ig

Záróvizsgára jelentkezés Neptunon keresztül: 2018. 04. 30 – 2018. 05. 14.

A szóbeli komplex vizsgák és a védések időpontjáról a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat által előírtak szerint, a szakdolgozatok/diplomamunkák leadását/feltöltését és a záróvizsga-jelentkezési időszak lezárultját követően, de legkésőbb a záróvizsga időszak kezdése előtt 10 nappal kell tájékoztatást adnunk. Ha a beosztás előbb elkészül, akkor előbb közzétesszük.

A szakdolgozatokat/diplomamunkákat 2 bekötött példányban kell leadni: 1 példányt a konzulensnek, 1 példányt a szakfelelősük Tanszéki adminisztrátorának.

A szakdolgozatokról/diplomamunkákról 5 oldalas összefoglalót is kell készíteni, melyet a dolgozattal együtt kell leadni.

A záróvizsgán való részvétel feltétele többek között a Szakdolgozat/Diplomamunka feltöltése (bővebb információ: http://neptun.sze.hu/diplomamunka-szakdolgozat-feltoltese-az-egyetemi-konyvtar-oldalan) és Záróvizsgára való jelentkezés a Neptunban.

A helyszín a Széchenyi István Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, Mosonmagyaróvár, Vár tér 2., Phare épület, B és C épület, valamint a Várkapitányi épület.

A védések előtt fél órával legyenek szívesek a helyszínen megjelenni, hogy a ppt-ket a laptopra fel tudják tölteni.

Azokon a szakokon, ahol komplex vizsga van, kétszer kell szerepelnie a hallgatónak, egyszer egy komplex vizsga, egyszer egy védés beosztásában. (A beosztást a Tanszéki adminisztrátoroktól kapják meg). Ha valaki nem találja a nevét a beosztásban, annak ellenére, hogy jelentkezett Neptunon keresztül záróvizsgára, kérem, jelezze a prager.zsuzsanna@sze.hu e-mail címen.

A beosztás annyiban előzetes jellegű, hogy akinek nem sikerül minden vizsgát teljesítenie a záróvizsga időszak kezdetéig, azt a tanulmányi ügyintéző jelzése alapján levesszük a beosztásból (csak az tehet záróvizsgát, aki minden tantárgyat teljesített!).

Védésre csak sikeres komplex vizsga eredménnyel lehet menni. A záróvizsga védés része mindenkinek szóbeli, a szakdolgozatot/diplomamunkát kell bemutatni a ppt alapján (lásd lejjebb) legfeljebb 10 percben, majd a bizottság kérdéseire kell válaszolni (a szakdolgozat/diplomamunka előzetesen e-mailben elküldött bírálatában javasolt kérdéseket találhatnak, de a bizottság nem köteles ezeket vagy csak ezeket feltenni). A védés egy rövid megnyitóval kezdődik és eredményhirdetéssel zárul.

A szakdolgozat/diplomamunka a leadástól számítva három évig érvényben maradhat, addig nem kell és nem is lehet újat készíteni.

A záróvizsga bizottság határozza meg a szakdolgozat/diplomamunka végső, érvényes érdemjegyét a beérkezett külső és belső vélemények alapján (a külső bíráló által adott bírálat és a belső konzulens véleménye alapján).

Ahol komplex vizsga az előírás, ott eredményes komplex vizsga letétele a védés feltétele.

Aki a komplex vizsgát eredményesen letette és nem jelenik meg ugyanabban a záróvizsga időszakban a szakdolgozat/diplomamunka védésén, annak ez utóbbi így elégtelen lesz, tehát az egész záróvizsga elégtelen - a komplex vizsga eredményét nem lehet továbbvinni másik félévre.

A záróvizsga eredménye, ha elégtelentől különbözik, akkor végleges (a részvizsga is), nem lehet javítani.

Elégtelen záróvizsga esetén egy félévvel később lehet újra záróvizsgára jelentkezni - ha ugyanabban a félévben két záróvizsga időszak van kijelölve, akkor csak az egyiken lehet részt venni.

A záróvizsga a szakdolgozat/diplomamunka megvédését és a feltett kérdésekre adott válaszokkal a tanult ismeretek alkalmazásának bizonyítását jelenti.

A védésre KÖTELEZŐ 10 perces prezentációt készíteni, a power pointos előadáshoz a technikát biztosítjuk. A ppt-t nem kell előre leadni sehova, azt csak a helyszínre kell vinni pendrive-on

1. A záróvizsga két részből áll:

– komplex szakmai vizsga

– szakdolgozat/diplomamunka megvédése.

2. A komplex szakmai vizsga letétele során a hallgató bizonyítja, hogy elsajátította az adott szak képzési és kimeneti követelményében meghatározott ismereteket.

 

Komplex vizsga

a)     megkezdésének feltétele: az abszolutórium megszerzése, a szakdolgozat/diplomamunka leadása és a Záróvizsgára jelentkezés.

b)    időszaka: adott félév záróvizsga-időszakának első hete, vagy az azt megelőző hét

c)     pótlása: mindig a következő féléves időszakban, egy féléven belül nincs ismétlési lehetőség,

d)    sikertelensége esetén a szakdolgozat védésére nincs lehetőség.

A TVSZ 83. §. (6) szerint ugyanazon szakdolgozat/diplomamunka legkésőbb az első beadástól számított harmadik évben használható fel a ZV során, ezen időszak alatt nem készíthető új szakdolgozat, ha azt elégtelentől különbözőre értékelték.

A diplomaosztó időpontja: 2018. június 29., 10.00 óra, B épület, Aula

Tanulmányi Osztály

 

Elérhetőségek

Széchenyi István Egyetem
Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar

Cím: 9200 Mosonmagyaróvár Vár tér 2.

Központi telefon: (96) 566-600
Központi fax: (96) 566-620

 

Szakirányválasztás 2018. szeptember 17. 00:00 - 2018. szeptember 22. 23:00
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. szeptember 21. 00:00 - 2018. szeptember 22. 23:00
Szenátusi Ülés 2018. szeptember 24.
Akadémiai Nap 2018. szeptember 26.
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. szeptember 28. 00:00 - 2018. szeptember 29. 23:00