Záróvizsga rendje

Záróvizsga időszak

2022/23-as tanév őszi félév

Felsőoktatási szakképzés, Alap-, Mester- és Osztatlan képzési szakok záróvizsga rendje

 

A Környezemérnök BSc szak hallgatói záróvizsgával kapcsolatos információkat az Alkalmazott Fenntarthatóság Tanszéktől kapnak. A többi hallgatóra az alábbiak vonatkoznak:

Előrehozott Záróvizsga: (csak azoknak a hallgatóknak, akik a keresztféléves felvételi eljárásban jelentkeznek MSc képzésre)

 • Szakdolgozat feltöltése: 2022. 11. 18. 23:59 óráig
 • Összefoglaló leadása: 2022. 11. 25. 12:00 óráig (Tanszéki adminisztrátornak kell leadni, 5 példányban, 1 példány 3-5 oldalas legyen, formai követelmények a https://mek.sze.hu/diplomamunka linken érhetők el)
 • Záróvizsgára jelentkezés Neptunon keresztül: 2022. 11. 07. - 2022. 11. 21.         (a jelentkezési laphoz csatolni kell a nyelvvizsga bizonyítványt vagy a nyelvvizsga mentességet igazoló SIHEB határozatot (amennyiben rendelkezik vele) és a keresztféléves felvételi jelentkezését igazoló hitelesítő adatlapot!!!).
 • Vizsgaidőszak: 2022. 12. 12. - 2022. 12. 21.
 • Záróvizsga időpontja (Komplex szóbeli vizsga és dolgozatvédés): 2023. 01. 04.

 

Normál Záróvizsga: (azoknak, akik a keresztféléves felvételi eljárásban nem vesznek részt)

 • Záródolgozat/Szakdolgozat/Diplomamunka feltöltése: 2022. 12.02. 23:59 óráig
 • Összefoglaló leadása: 2022. 12. 09. 12:00 óráig (Tanszéki adminisztrátornak kell leadni, 5 példányban, 1 példány 3-5 oldalas legyen, formai követelmények a https://mek.sze.hu/diplomamunka linken érhetők el)
 • Záróvizsgára jelentkezés Neptunon keresztül: 2022. 11. 24. - 2022. 12. 08. (a jelentkezési laphoz csatolni kell a nyelvvizsga bizonyítványt vagy a nyelvvizsga mentességet igazoló SIHEB határozatot, amennyiben rendelkezik vele)
 • Vizsgaidőszak: 2022. 12. 12. - 2023. 01. 11.
 • Záróvizsga időpontja (Komplex szóbeli vizsga és dolgozatvédés): 2023. 01. 25-26.

  ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK:

 1. Dolgozat feltöltéshez tájékoztatás az alábbi linkeken találnak:

https://lib.sze.hu/kezdolap

https://lib.sze.hu/diplomaleado-felulet

https://lib.sze.hu/images/utmutato_hallgatoknak_2021.pdf

A dolgozatot arra a Tanszékre kell feltölteni, ahol majd záróvizsgáznak, függetlenül attól, hogy ki volt a konzulensük. Kérjük, figyelmesen tanulmányozzák át a honlapon lévő dolgozat feltöltési útmutatót. Az alábbi táblázat tartalmazza a szakokhoz tartozó tanszékek nevét (ide kell a dolgozatot feltölteni) és a tanszéki ügyintéző nevét, elérhetőségeit.

 

Szakok

Tanszék, Adminisztrátor, elérhetőség

Állattenyésztő mérnöki (BSc, MSc)

Ménesgazda (FOSZK)

Állattudományi Tanszék

Némethné Wurm Katalin, nemethne.wurm.katalin@sze.hu

96/566-695, B épület 1. emelet

Élelmiszermérnöki (FOSZK, BSc)

Élelmiszerbiztonsági és -minőségi mérnöki (MSc)

Élelmiszertudományi Tanszék

Csete Tihamérné

csete.tihamerne@sze.hu,

96/566-653, C épület földszint

Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki (FOSZK, BSc)

Vidékfejlesztési agrármérnöki (BSc, MSc)

Közszolgálati (BSc)

Regionális és környezeti gazdaságtan (MSc)

Területi Tudományi és Vidékfejlesztési Tanszék

Sellingné Dovigyel Katalin

sellingne.dovigyel.katalin@sze.hu,

96/566-647, Vár épület 2. emelet

Agrármérnöktanár (MSc)

Agrárökonómia Tanszék

Kocsis Tímea

kocsis.timea@sze.hu, 96/566-792

Vár épület 2. emelet

Környezetgazdálkodási agrármérnöki (BSc, MSc)

Mezőgazdasági vízgazdálkodási mérnöki (MSc)

Mezőgazdasági vízgazdálkodási és környezettechnológiai mérnöki (BSc)

Vízgazdálkodási és Természeti Ökoszisztémák Tanszék

Vasas Dávid

vasas.david@sze.hu

96/566-669, C épület 1. emelet

Mezőgazdasági (FOSZK)

Mezőgazdasági mérnöki (BSc)

Növénytermesztő mérnöki (BSc)

Növényorvosi (MSc)

Növénytudományi Tanszék

Miksó István Damjánné

mikso.istvan.damjanne@sze.hu

96/566-664, B épület 1. emelet

Mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki (BSc)

Agrármérnöki (osztatlan)

Biológiai Rendszerek és Precíziós Technológia Tanszék

Kálmán Edina

kalman.edina@sze.hu

96/566-654, Várkapitány épület 1. emelet

 1. Záróvizsga jelentkezés Neptunon keresztül:

Amennyiben rendelkeznek nyelvvizsgával vagy a Széchenyi István Egyetem által kiadott SIHEB határozattal a nyelvvizsga mentességről, azt is csatolni kell a jelentkezéskor, függetlenül attól, hogy korábban a TO-n már leadták ezek másolatát! Ennek hiányában a záróvizsga jelentkezésük érvénytelen!

Természetesen azok is jelentkezhetnek záróvizsgára, akik nem rendelkeznek nyelvvizsga bizonyítvánnyal.

A felsőoktatási szakképzés szakos hallgatók nyelvvizsga bizonyítvány megléte nélkül is megkapják az oklevelüket.

 1. Záróvizsga díja:

TJSz. 39.§ (8) pontja

„Amennyiben a hallgató záróvizsga ismétlés lehetőségével élne, illetve hallgatói jogviszony megszűnése után kíván záróvizsgát tenni, úgy köteles záróvizsga adminisztrációs díjat fizetni. A záróvizsga adminisztrációs díját a hallgató a záróvizsgára történő jelentkezést követő 15 napon belül, egy összegben köteles megfizetni. A záróvizsga adminisztrációs díj megfizetése nélkül a hallgató nem tehet záróvizsgát."

TJSz. 13. sz. melléklet:

Záróvizsga megismétlésének adminisztrációs díja a hallgatói jogviszony megszűnése után (a jogász szak kivételével): 25 000 Ft

Záróvizsga letételének adminisztrációs díja a hallgatói jogviszony megszűnése után (a jogász szak kivételével): 55 000 Ft

 1. Tételsorok:

A Tételsorok https://mek.sze.hu/zarovizsga-2 oldalon érhetőek el.

Figyeljenek arra, hogy a hallgatói jogviszony kezdete alapján más-más tételsorok vonatkozhatnak Önökre.

 1. Diplomaosztó: 2023. 02. 10., 10.00 óra (B épület, Aula)

A diplomaosztóval kapcsolatban további információt a későbbiekben küldünk a végzős hallgatóknak.

 1. Záróvizsga (komplex szóbeli vizsga és dolgozat védés):

A szóbeli komplex vizsgák és a védések időpontjáról a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat által előírtak szerint, a szakdolgozatok/diplomamunkák leadását/feltöltését és a záróvizsga-jelentkezési időszak lezárultját követően, de legkésőbb a záróvizsga időszak kezdése előtt 10 nappal kell tájékoztatást adnunk A tanszéki adminisztrátorok küldik ki a záróvizsga beosztást a hallgatóknak, nem a Tanulmányi Osztály!!!

 1. A záróvizsgán való részvétel feltétele:
 • Szakdolgozat/Diplomamunka feltöltése
 • Záróvizsgára való jelentkezés a Neptunban
 • Kötelező és választható tárgyak teljesítése
 • Összefüggő szakmai gyakorlat teljesítése

 

Tanulmányi Osztály

 

Elérhetőségek

Széchenyi István Egyetem
Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Kar

Cím: 9200 Mosonmagyaróvár Vár tér 2.

Központi telefon: (96) 566-600
Központi fax: (96) 566-620

 

Események

Ph.D. doctoral pre-defence of Dilshad Ali Mohammed 2024. június 25. 13:00 - 14:00
Ph.D. doctoral defence of Maysam SHMLLS 2024. július 3. 10:00 - 11:00