Szakmai gyakorlat ügyintézés

 

 Általános információk

Az alábbi ügymenet azon hallgatókra vonatkozik, akik 2020. június 15. után kezdik meg gyakorlatukat

A Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar szakjain tanuló hallgatóknak a beiratkozás időpontjában hatályos mintatanterv szerint előírt kötelező szakmai gyakorlatra a karrier.sze.hu oldalon kell jelentkezniük. A honlapon kitöltött dokumentumokat (együttműködési megállapodás, szándéknyilatkozat és munkaköri leírás) a kitöltést követően a fogadó vállalatnál szükséges két-két példányban cégszerűen aláírattatni (aláírás,pecsét), majd ezt követően kell azokat eljuttatni az Egyetemi Szolgáltató Központ mosonmagyaróvári Karrier Irodájába személyesen nyitvatartási időben (Vár ép. 1. emelet 1.5. iroda, Dékáni Hivatal folyosója):

 

Karrier Iroda Mosonmagyaróvár nyitvatartás (augusztus 19-től)

Hétfő: 9:00 - 15:00

Kedd: 12:00 - 14:00

Szerda: 13:00 - 15:00

Csütörtök: 9:00 - 15:00

Péntek: 9:00 - 13:00

vagy postai úton az alábbi címre küldve:

Széchenyi István Egyetem MÉK 
Karrier Iroda
9200 Mosonmagyaróvár, Vár tér 2.

A jelentkezés menete röviden: 

  1. karrier.sze.hu oldalon jelentkezzen be a user.sze.hu felhasználónévvel és jelszóval (amennyiben nem regisztrált felhasználóról van szó, először regisztráció szükséges a honlapon)
  2. Nyissa meg a Jelentkezési segédletet és olvassa el figyelmesen! ("Szakmai gyakorlati ügyintézés" > "Információk és segédlet")
  3. Ezt követően a "Szakmai gyakorlati ügyintézés" menüre kattintva kövesse a honlapon látható utasításokat!

Amennyiben a jelentkezés során technikai probléma merülne fel, az Egyetemi Szolgáltató Központ mosonmagyaróvári munkatársaihoz lehet fordulni a következő elérhetőségek valamelyikén:

Mosonmagyaróvári Karrier Iroda
email: ovareszk@sze.hu 
cím: 9200 Mosonmagyaróvár, Vár tér 2. Vár ép. 1. em. 1.5. iroda 


Ügyintézők:
Amtmann Petra
Bartalos Réka
Sági Bianka
+36  96 566 711

A gyakorlóhellyel, valamint a beszámolóval kapcsolatos kérdésekben az adott szak szakfelelőséhez lehet fordulni az alábbi táblázat szerinti elérhetőségeken:

SZAK MEGNEVEZÉSE
(nappali és levelező tagozat)
SZAKMAI GYAKORLATÉRT FELELŐS SZAKMAI GYAKORLATÉRT FELELŐS ELÉRHETŐSÉGE SZAKMAI GYAKORLAT KÖVETELMÉNYRENDSZER

Agrármérnöki – osztatlan

Nyári gyakorlat I., II. (2-2 hét) 

Termelőüzemi gyakorlat (4 hét)

Szakmai gyakorlat (4 hét) 

 Dr. Kovács Attila József

Tárgyfelelős: Dr. Teschner Gergely 

Tárgyfelelős: Dr. Iváncsics József

Tárgyfelelős: Dr. Tempfli Károly 

kovacs.attila@sze.hu

teschner.gergely@sze.hu

ivancsics.jozsef@sze.hu

tempfli.karoly@sze.hu

LETÖLTÉS

LETÖLTÉS

 Tárgyfelelős adja meg

 LETÖLTÉS

Állattenyésztő mérnök MSc Dr. Lencsés-Varga Erika lencses-varga.erika@sze.hu LETÖLTÉS
Élelmiszerbiztonság és -minőségi mérnök MSc Dr. Ajtony Zsolt ajtony.zsolt@sze.hu  Szakfelelős adja meg
Élelmiszermérnök BSc Hanczné Dr. Lakatos Erika lakatos.erika@sze.hu  LETÖLTÉS
Környezetgazdálkodási agrármérnöki MSc Dr. Kalocsai Renátó kalocsai.renato@sze.hu LETÖLTÉS
Ménesgazda FOSZK       Dr. Pongrácz László pongracz.laszlo@sze.hu  LETÖLTÉS
Mezőgazdasági biotechnológus MSc Dr. Molnár Zoltán molnar.zoltan@sze.hu  Szakfelelős adja meg
Mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki BSc Dr. Nyéki Anikó nyeki.aniko@sze.hu  LETÖLTÉS
Mezőgazdasági mérnök BSc Dr. Beke Dóra beke.dora@sze.hu  LETÖLTÉS
Mezőgazdasági mérnök FOSZK Dr. Iváncsics József ivancsics.jozsef@sze.hu  LETÖLTÉS
Mezőgazdasági vízgazdálkodási és környezettecnológiai mérnöki Dr. Varga Zoltán varga.zoltan@sze.hu Szakfelelős adja meg
Mezőgazdasági vízgazdálkodási mérnöki MSc Dr. Szakál Pál szakal.pal@sze.hu  Szakfelelős adja meg
Növényorvos MSc Ledóné Dr. Ábrahám Rita abraham.rita@sze.hu  LETÖLTÉS
Vidékfejlesztési agrármérnök BSc, MSc Dr. Mezei Katalin mezei.katalin@sze.hu

BSC- LETÖLTÉS

MSC - LETÖLTÉS

Határidők

Minden szakon a szakfelelős határozza meg a vonatkozó szabályzatoknak megfelelően a dokumentum leadási határidőket. A 2019/2020-as tanév tavaszi félévében a koronavírus-járvány miatti
veszélyhelyzet következtében a gyakorlóhely által felfüggesztett szakmai gyakorlatok kezelése

A szakmai gyakorlat koronavírus-járvány miatti, a gyakorlóhely részéről történő átmeneti felfüggesztése

A szakmai gyakorlat a koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzet következtében a gyakorlóhely által történő felfüggesztéséről és annak folytatásáról a hallgatónak a gyakorlóhelytől hivatalos igazolást kell kérnie és szkennelve el kell küldenie a hozzá tartozó szakfelelősnek. Ebben a dokumentumban a vállalat igazolja a gyakorlat megszakítását és folytatását.

IGAZOLÁS A GYAKORLAT MEGSZAKÍTÁSÁRÓL ÉS FOLYTATÁSÁRÓL

A szakmai gyakorlat koronavírus-járvány miatti, a gyakorlóhely részéről történő végleges felfüggesztése, új gyakorlati hely keresése

Abban az esetben, ha a hallgató nem tudja folytatni a gyakorlatát ugyanazon vállalatnál, egy igazolást kell kérnie a vállalattól a felfüggesztésről, majd teljesen új dokumentáció szükséges a korábban alkalmazott formanyomtatványok és ügymenet alapján az új gyakorlati helytől.

IGAZOLÁS A GYAKORLAT VÉGLEGES FELFÜGGESZTÉSÉRŐL

2020.06.15. előtti ügymenet során alklamazott dokumentumok: 

 

Amennyiben a gyakorlatot nem kellett megszakítani, úgy az eddig alkalmazott eljárásrend a követendő.

Ezen a linken megtaláljátok, hogy hallgatóink eddig milyen gyakorlati helyeket választottak:

https://mek.sze.hu/gyakorlati-helyek

Elérhetőségek

Széchenyi István Egyetem
Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Kar

Cím: 9200 Mosonmagyaróvár Vár tér 2.

Központi telefon: (96) 566-600
Központi fax: (96) 566-620

 

Események

Hallgatói klubkoncert 2023. december 6.
AKMK Nyílt Nap – Auditorium 2023. december 8. 10:00 - 13:00
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontjai 2023. december 8. 13:30 - 2023. december 9. 19:30
Vizsgaidőszak kezdete 2023. december 11.