XXXVI. ÓVÁRI TUDOMÁNYOS NAP

A Széchenyi István Egyetem

Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar,

Mosonmagyaróvár


2016. november 10-én rendezi a


XXXVI. ÓVÁRI TUDOMÁNYOS NAPOT


„Hagyomány és innováció az agrár- és élelmiszergazdaságban”


témakörben.

 


 Társrendezvény: Növénytermesztési Tudományos Nap.

MTA Talajtani, Vízgazdálkodási és Növénytermesztési Tudományos Bizottság


Képtalálat a következőre: „óvári kar címer”Helyszín:              Széchenyi István EgyetemMezőgazdaság-és Élelmiszer—tudományi Kar

9200. Mosonmagyaróvár, Lucsony u. 2.

Elérhetőség:        Tel.: 00 36 – 96/566 695 vagy 566 612

                              E-mail: animal.sciences##kukac##sze.hu

Honlap: http://mek.sze.hu/xxxvi-otn-1

 

Tudományos Bizottság

Elnök: Prof. Dr. Schmidt Rezső PhD

Szervező Bizottság

Elnök: Prof. dr. Bali Papp Ágnes PhD

A konferencia hivatalos nyelve: magyar

 

JELENTKEZÉS a konferenciára


 2016. január elsejével intézményünk a győri Széchenyi István Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Karaként folytatja lasan 200 éves működését. Az új integráció biztosítja számunkra az ősi tradíciók, a megőrzendő értékek, a tudományos élet továbbvitelét, reményeink szerint felgyorsuló fejlődésünket.

 Ezért is választottuk a XXXVI. Óvári Tudományos Nap jelmondatául: "Hagyomány és innováció az agrár- és élelmiszergazdaságban“.

Amennyiben részt kíván venni a konferencián, kérjük, hogy 2016. szeptember 30-ig töltse ki a jelentkezési lapot (1. sz. melléklet) , amelyet a honlapon vagy IDE kattintva talál meg.

Az előadások és poszterek teljes anyagát online kívánjuk megjelentetni.

A konferencia kiadvány és a teljes anyagok külön-külön ISBN számmal fognak rendelkezni. Az előadások időtartama vitával együtt 15 perc.

A konferencia részvételi díja 2016. szeptember 30-ig beküldött jelentkezés esetén 15.000,- Ft, ezt követően pedig 18.000,- Ft (bruttó).

A PhD hallgatók részvételi díja 10.000,- Ft, ami két szerzői megjelenést biztosít.

A részvételi díjat az Óvári Gazdászok Szövetsége Egyesület MKB banknál vezetett 10300002-10630479-49020032 számlaszámra szíveskedjenek utalni név és cím megjelöléssel. Amennyiben szükséges proforma számlát küldünk az utalás teljesítéséhez.

 

Plenáris ülésünkön Prof. Dr. Horn Péter akadémikus: „Globális tendenciák az állattenyésztés tükrében - hazai és nemzetközi jövőkép” és Prof Dr. Neményi Miklós akadémikus: „Agrárium és fenntarthatóság - gondolatok jelenről és jövőről” címmel tartanak előadást.

Az Óvári Tudományos Nap lehetőséget ad számunkra, hogy az óvári kar híres professzorainak jeles évfordulóit is méltóképpen megünnepeljük. Így megemlékezünk Dr. Varga János születésének 90., halálának 20., Dr. Szajkó László halálának 20. Dr. Újhelyi Imre születésének 150. évfordulójáról.

Ezután a tanácskozás a tudományos ülésszak 7 szekciójában folytatódik, ahol többek között Prof. Dr. Sótonyi Péter az Állatorvostudományi Egyetem rektora: „Gróf Széchenyi Zsigmond élete és munkássága” címmel tart előadást a Vadászati, Halászati és Természetvédelmi Szekcióban. A Növénytermesztési szekció keretében kerül megrendezésre az MTA Talajtani, Vízgazdálkodási és Növénytermesztési Tudományos Bizottsága által szervezett „Növénytermesztési Tudományos Nap”. E két szekción kívül Agrárműszaki, Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési, Állattudományi, Élelmiszertudományi, Szaktanácsadási és Mintagazdasági; és Takarmányozási szekciókban hallgathatnak meg az érdeklődők rendkívül érdekes előadásokat.

A Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományok Osztálya Agrár- és Bioműszaki Tudományos Bizottsága 12.00-13.00 között a kari tanácsteremben (Vár épület, I. emelet) tart ülést.

 

A tudományos ülésszak szekciói:

AGRÁRMŰSZAKI

 • Korszerű növénytermesztés műszaki feltételrendszere
 • Állattartás technológiáinak műszaki feltételrendszere
 • Post-harvest technológiák
 • Megújuló energiaforrások és biológiai alapanyagok
 • Élelmiszeripari műszaki fejlesztések

NÖVÉNYTERMESZTÉSI

 • Fenntartható́ és környezetkímélő növénytermesztési módszerek
 • Precíziós növénytermesztési eljárások
 • Klímaváltozás és növénytermesztés
 • Tápanyag gazdálkodás a mezőgazdaságban
 • Növénykezelések természetes eredetű kivonatokkal

AGRÁRÖKONÓMIAI és VIDÉKFEJLESZTÉSI

 • Innováció a vidékfejlesztésben
 • Élelmiszer-stratégia az emberi erőforrás és a vidéki jólét összefüggésében 
 • Termékpálya - élelmiszer ellátás - piaci pozíció

SZAKTANÁCSADÁSI és MINTAGAZDASÁGI

 • Mintagazdaság-mintaüzem-elismert gyakorlóhely
 • Mezőgazdasági szaktanácsadás
 • Közvetlen értékesítés lehetőségei a mezőgazdaságban

 

ÁLLATTUDOMÁNYI

 • Biológiai, ökológiai, klímaváltozási és technológiai szempontok az állattenyésztésben
 • Molekuláris genetikai és biotechnológiai eljárások gyakorlati alkalmazása a tenyésztésben
 • Emlékezés dr. Szajkó László halálának 20 és Újhelyi Imre születésének 150.. évfordulóján

TAKARMÁNYOZÁSI

 • A gazdasági állatok táplálóanyag ellátásának kérdései—új megoldások
 • Újdonságok a keveréktakarmány gyártásban és felhasználásban
 • A takarmányozás és a környezetvédelem összefüggései az  intenzív állattartásban

ÉLELMISZERTUDOMÁNYI

 • Az élelmiszerek alapanyag termelésnek és kiválasztásnak, valamint az élelmiszerek előállítási technológiáinak aktuális kérdései
 • Az élelmiszeripar minőségirányításának, minősítésének és az élelmiszerek értékesítésének aktuális kérdései

VADÁSZATI, HALÁSZATI és TERMÉSZETVÉDELMI

 • A 20 évre megkapott vadgazdálkodási jog kihívásai
 • A vadászat és a természetvédelem kapcsolatának alakulása
 • Prémium kategóriába tartozó, Magyarországon tenyészthető halfajok és a tudomány kapcsolata


A rendezvény meghívója letölthető itt.

 

Elérhetőségek

Széchenyi István Egyetem
Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar

Cím: 9200 Mosonmagyaróvár Vár tér 2.

Központi telefon: (96) 566-600
Központi fax: (96) 566-620

 

Nyári nyitvatartás 2020. augusztus 3. - 2020. augusztus 23.
Bejelentkezés a 2020/21-es tanév I. 2020. augusztus 18. 06:00 - 2020. augusztus 29. 23:55
Munkaszüneti nap 2020. augusztus 20.