Üdvözlet az olvasónak

LECTORI SALUTEM! ÜDVÖZLET AZ OLVASÓNAK!

Az elmúlt évek felsőoktatási változásainak eredményeképpen kialakult a Kar mai képzési struktúrája. Ennek keretében 7 BSc, 8 MSc és 8 felsőoktatási szakképzési szakon folytathatják hallgatóink tanulmányaikat, illetve a mesterszintű képzés befejezése után szakirányú továbbképzési szakok várják az érdeklődőket, ahol tovább bővíthetik ismereteiket. Igyekeztünk tehát megfelelni annak a mai követelménynek, amely az élethosszig tartó tanulás igényének és szükségszerűségének megfelelően folyamatosan kínál ismeretszerzési lehetőségeket, anélkül, hogy el kellene hagyni a megszokott és jól bevált intézményt.

A Karon folyó képzés, a meglévő szakok biztosítják, hogy mindegyik BSc szakunknak van MSc folytatása, így egy adott területen elmélyült tudásra tehetnek szert hallgatóink. Ugyanakkor, ha menetközben más terület iránt is feltámad érdeklődésük, annak a művelésére is van lehetőség. A Kar doktori iskolájában több mint 50 PhD hallgató folytatja tanulmányait. A Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar tehát az alapképzéstől a legmagasabb szintű egyetemi oktatásig kínál perspektívát a hallgatóknak. Hallgatóink a mosonmagyaróvári Karra történő belépéssel, olyan intézménynek lettek tagjai, ahol 1818 óta folyik felsőfokú képzés. Az eltelt közel 200 év során számos sikeres, volt hallgatónk példája bizonyítja, hogy a magyaróvári Akadémián, illetve jogutód intézményeiben mindig olyan tudást szerezhettek a diákok, amely a hozzátett saját munkával és erőfeszítéssel együtt, biztosítékot adott arra, hogy saját maguk, szűkebb-tágabb környezetük, hazájuk javára megállják helyüket az életben. Csak ízelítőképpen, volt hallgatóink sorában találjuk gróf Bethlen István és gróf Teleki Pál miniszterelnököket, idős Bartók Bélát, a nagyhírű zenetudós édesapját, Ferenczy Károlyt, a magyar festészet egyik legkiemelkedőbb mesterét, a festő-grafikus Schell Józsefet, akit a vadászattal kapcsolatos témavilág egyik legavatottabb tolmácsolójaként tartanak számon a hazai képzőművészetben. Széles körben ismert, Fekete István írónak a karhoz fűződő kapcsolata, de a volt hallgatók között találjuk Anghy Csabát, a Fővárosi Állat- és Növénykert nemzetközileg elismert tudós igazgatóját, vagy azt a Jókay-Ihász Lajost, aki az Egyesült Államokban a NASA-hoz kerülve, kifejlesztette az űrhajósok számára a világűrben fogyasztható élelmiszereket. A Kar oktatói, vezetői ma is arra törekszenek, hogy továbbvigyük ezeket a hagyományokat és olyan képzést nyújtsunk hallgatóinknak, amely biztosítja, hogy a mai kor, az Európai Unió, a globalizálódó világ szabta keretek között sikeresek legyenek. Ezt tartjuk fő feladatunknak, de ugyanakkor úgy gondoljuk, hogy ez közös munka is. A magyaróvári képzés sajátosságai között mindig számon tartották a családias légkört, a régi egyetemekhez hasonló, az oktatók és a hallgatók közös tevékenységén alapuló műhelymunkát.

Tisztelt Hallgatóink! Meghívjuk Önöket erre a közös munkára! Keressék tanáraikat a tanszékeken, az órák szüneteiben, legyenek aktívak az előadásokon, a gyakorlatokon, ne passzív alanyai, hanem tevékeny résztvevői legyenek az oktatásnak. Az eredményes tanulás alapja a motiváció. Keressék és találják meg azt a területet, amely érdeklődésüknek legjobban megfelel, tűzzenek maguk elé olyan célokat, amelyeknek megvalósítása érdekében érdemes munkát és energiát befektetni. Használják ki az Egyetem által biztosított feltételeket, a könyvtárat, az elérhető adatbázisokat, az informatika nyújtotta lehetőségeket. Tanuljanak nyelveket, végezzenek tudományos diákköri munkát, vegyenek részt a közösségi életben, diákszervezetek munkájában. Az egyetemi élet a vidámságról is szól, de mindenképpen tartsák meg a tanulás és a vidámság, a szórakozás közötti kényes egyensúlyt, amely az eredményes túlélés egyik alapszabálya. Ne feledjék, hogy a tanulás, az ismeretszerzés a legfontosabb feladatuk az elkövetkező évek során. Mosonmagyaróvár, e kedves, emberléptékű város, amely a magyar vidékkel is szoros kapcsolatot tart, szeretettel várja Önöket, ismerjék meg, lakják be és bizton állítom, hogy amíg élnek szeretni fogják. Kívánok mindenkinek jó egészséget, jó munkát, eredményes tanulást!

Mosonmagyaróvár, 2015. szeptember

Prof. Dr. Schmidt Rezső

dékán

Elérhetőségek

Széchenyi István Egyetem
Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar

Cím: 9200 Mosonmagyaróvár Vár tér 2.

Központi telefon: (96) 566-600
Központi fax: (96) 566-620

 

Nyári nyitvatartás 2020. augusztus 3. - 2020. augusztus 23.
Bejelentkezés a 2020/21-es tanév I. 2020. augusztus 18. 06:00 - 2020. augusztus 29. 23:55
Munkaszüneti nap 2020. augusztus 20.