BSc szakmai gyakorlat általános tájékoztató


A befogadó nyilatkozat leadási határidők általánosságban az adott tanévben 2 alkalommal történnek: 

1. alkalommal legkésőbb január hónapban (Foszk/BSc esetében)

2. alkalommal legkésőbb május hónapban (BSc/MSc esetében)

 

A Foszk/BSc/MSc szakmai gyakorlatok dokumentációinak (befogadó nyilatkozat, együttműködési megállapodás, igazolások leadása, írásbeli beszámoló stb.) pontos leadási határidejével kapcsolatban érdeklődjenek az adott szakjuk Tanszéki adminisztrációján.


Szakmai gyakorlatra az a BSc szakos hallgató mehet, aki elérte a - kari tanács 2017.06.26-i határozata alapján - a min. 170 kreditetA kreditek teljesülését a Tanulmányi Osztály ellenőrzi és Neptun üzenetben értesíti a hallgatókat arról, hogy mehetnek-e szakmai gyakorlatra.

 

A Felsőoktatási szakképzés szakos hallgatók esetében kreditkorlátozás nincs!

 

Kérem, a gyakorlati időpont megválasztásánál kalkuláljanak a szakdolgozatok időbeni elkészítésével és leadásával is.

 

Amennyiben kérdésük merülne fel a szakmai gyakorlattal kapcsolatban az adott szak szakfelelősénél érdeklődhetnek.


BSc szakmai gyakorlat dokumentumai

BSc/FSZ szakmai gyakorlatok megváltozott dokumentumai (2016.01.01-től)1. Befogadó nyilatkozat

BSc_FSZ_befogado_nyil_2016.xls
Kérek minden FSZ-es és BSc-s hallgatót az alábbiak figyelembevétele mellet minden cellát töltsön ki.

A szakmai gyakorlatról (felelősei, időpontja) bővebben a NEPTUN rendszerben tájékozódhatnak.


2. Együttműködési megállapodás


BSc_FSZ_szakmai_gyak_egyuttm_megall_2019_05_23.doc
A dokumentum tetején aláhúzással jelölje be BSc/FSZ-es szakját!
Ezt a dokumentumot csak abban az esetben kell kitölteni, ha a szakmai gyakorlat (egy adott gyakorlóhelyen) időtartama eléri a 6 hetet!

Figyelem! A mai naptól a dokumentumban további jogszabályi kiigzítás történt! 2019.05.23.


3. Hallgatói munkaszerződés


Szakmai_gyak_hallg_munkasz_2016.doc
A BSc és FSZ szakon hallgatói munkavégzés esetében az alábbi dokumentum csak mintaként szolgál.

A befogadó nyilatkozatot (1 eredeti példányban), az együttműködési megállapodást (min. 2 eredeti példányban) és opcionálisan a hallgatói munkaszerződést  a szakfelelős tanszéki adminisztrációján kell leadni (az általa jelzett időpontban).


Amennyiben kérdésük merülne fel a szakmai gyakorlattal kapcsolatban az adott szak szakfelelősénél érdeklődhetnek.


BSc szakmai gyakorlat követelményrendszere

AM_BSc_12hetes_feladatterv_2017.docx
EM_BSc_12hetes_feladatterv_2017.docx
MM_BSc_12hetes_feladatterv_2017.docx
NM_BSc_12hetes_feladatterv_2017.docx
GV_BSC_7_ujszakgyak14feladat.doc

A többi BSc szak esetében kérem, tájékozódjon a szakfelelősénél.


Szakmai gyakorlat igazolásai

BSc_Igazolas_osszesitett.doc
BSc_Igazolas_heti.xlsÁltalános információk a szakmai gyakorlathoz

Gazdasági és Vidékfejlesztő Agrármérnök asszisztens (FOSZK)

Tájékoztató az összefüggő szakmai gyakorlatról: GV_FSZ_4_szakgyak16hetesalt.doc
Feladatterv az összefüggő szakmai gyakorlathoz: GV_FSZ_szakgyak14feladat.doc


Kérelem

Levelezos_hallgatoi_kerelem_szakmai_gyak_elfogadas.docx

FSZ/BSc levelezős hallgatók részére a szakmai gyakorlat elfogadásához.


MSc Vidékfejlesztő mérnökök szakmai gyakorlatának dokumentumai (2019.02.12)

Befogado_nyilatkozat_MSc.docx

Igazololap_MSc.doc

Szakmai gyakorlat kovetelmenye_MSc.docx

BSc/FOSZK szakmai gyakorlat általános tájékoztató a 2017 szeptemberétől induló képzések esetén

A III. éves BSc szakos mérnök hallgatók a 6. félév során szakmai gyakorlatot kötelesek teljesíteni. A gyakorlatot olyan munkával, szakmai és gyakorlati ismeretek megszerzését célzó tevékenységgel ajánlott eltölteni, amely a képzés céljának megfelel, az oktatott tantárgyakhoz, ill. a hallgató által választott záródolgozati témához kapcsolódik.

A hallgató feladata, hogy gyakorlóhelyet találjon magának olyan üzemeknél, vállalatoknál, vállalkozóknál, intézményeknél stb., ahol megfelelő  szakmai segítséget, munkát kap. Azon hallgatók részére, akik nem találnak gyakorlóhelyet, a Szakfelelős Tanszék, megkísérel gyakorlóhelyet keresni. Ezt azonban garantálni nem tudjuk, így az elhelyezkedés elsősorban a hallgató feladata. A 6 hetet elérő szakmai gyakorlat a hallgató és a fogadó fél közötti együttműködési megállapodással, hallgatói munkaszerződés megkötésével, valamint a Befogadó nyilatkozat kitöltésével és cégszerű aláírásával valósul meg.

A szakmai gyakorlat teljesítése a Záróvizsgára jelentkezés feltétele.

Szakmai gyakorlatra az a BSc szakos hallgató mehet, aki elérte a min. 140 kreditet.  

A Felsőoktatási szakképzés szakos hallgatók esetében kreditkorlátozás nincs!

A gyakorlat valamennyi szakon 2020.02.03. - 2020.05. 29. között tölthető le.

A gyakorlat időtartama:

Élelmiszermérnök (nappali és levelező): 12 hét

Mezőgazdasági mérnök (nappali és levelező): 12 hét

Mezőgazdasági- és élelmiszeripari gépészmérnöki (nappali és levelező):

Vidékfejlesztési agrármérnöki (nappali és levelező): 12 hét

Mezőgazdasági FOSZK (nappali és levelező): 14 hét

 

A szakmai gyakorlattal kapcsolatos teendőket, fontosabb határidőket az alábbi dokumentumok tartalmazzák:

gyakorlattal kapcsolatos teendők_ÉM BSc

gyakorlattal kapcsolatos teendők_gépész BSc

gyakorlattal kapcsolatos teendők_MM BSc

gyakorlattal kapcsolatos teendők_VAM BSc

gyakorlattal kapcsolatos teendők_Mezőg FOSZK

KÉRJÜK A HATÁRIDŐK PONTOS BETARTÁSÁT!


 Amennyiben kérdésük merülne fel a szakmai gyakorlattal kapcsolatban az adott szak szakfelelősénél érdeklődhetnek az alábbi elérhetőségeken:

Szak neve

Szakfelelős

Email

Telefon

Élelmiszermérnöki BSc

Dr. Lakatos Erika

lakatos.erika@sze.hu

96/566-633

Mezőgazdsági mérnök BSc

Dr. Beke Dóra

beke.dora@sze.hu

96/566-765

Mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki

Dr. Kovács Attila

kovacs.attila@sze.hu

96/566-657

Vidékfejlesztési agrármérnöki

Dr. Mezei Katalin

mezei.katalin@sze.hu

96/566-642

A szakmai gyakorlattal kapcsolatos követelmények részletes leírása:

VAM_BSc_Szakmai gyakorlat kovetelmenye_2019

MM_BSc_12 hetes feladatterv_2019

EM_BSc_12 hetes követelmények_2019

 

BSc/FOSZK szakmai gyakorlat dokumentumai (2019 decembertől)

1. Időterv és befogadó nyilatkozat

idoterv_es_befogado_nyilatkozatok.xlsx


2. Együttműködési megállapodás


BSc_FSZ_szakmai_gyak_egyuttm_megall_2019_05_23.doc


3. Hallgatói munkaszerződés


Szakmai_gyak_hallg_munkasz_2019_minta.docxz


Szakmai gyakorlat igazolásai

BSc_FOSZK_Igazolas_osszesitett.docx
BSc_Igazolas_heti.xls (nem minden szakon kötelező)

 

Kérelem

Levelezos_hallgatoi_kerelem_szakmai_gyak_elfogadas.docx

FOSZK/BSc levelezős hallgatók részére a szakmai gyakorlat elfogadásához, amely a kérelemben megjelölt időszakra vonatkozó munkaviszony igazolással együtt érvényes.

Vissza

Elérhetőségek

Széchenyi István Egyetem
Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar

Cím: 9200 Mosonmagyaróvár Vár tér 2.

Központi telefon: (96) 566-600
Központi fax: (96) 566-620

 

MÉK Gazdász Bál 2020. január 25.
Bejelentkezés a 2019/20-as tanév II. félévére 2020. január 29. 06:00 - 2020. február 8. 23:55
Nyilvános doktori védés - Győrvári János 2020. január 30. 11:00 - 13:00
Vizsgaidőszak vége 2020. február 1.
Tantárgyválasztási időszak 2020. február 3. - 2020. február 8.