Szakmai gyakorlat ügyintézés

SZAKMAI GYAKORLAT ÜGYINTÉZÉS

 

A 2019/2020-as tanév tavaszi félévében a koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzet következtében a gyakorlóhely által felfüggesztett szakmai gyakorlatok kezelése 

A szakmai gyakorlat koronavírus-járvány miatti, a gyakorlóhely részéről történő átmeneti felfüggesztése

A szakmai gyakorlat a koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzet következtében a gyakorlóhely által történő felfüggesztéséről és annak folytatásáról a hallgatónak a gyakorlóhelytől hivatalos igazolást kell kérnie és szkennelve el kell küldenie a hozzá tartozó szakfelelősnek. Ebben a dokumentumban a vállalat igazolja a gyakorlat megszakítását és folytatását.

IGAZOLÁS A GYAKORLAT MEGSZAKÍTÁSÁRÓL ÉS FOLYTATÁSÁRÓL
A szakmai gyakorlat koronavírus-járvány miatti, a gyakorlóhely részéről történő végleges felfüggesztése, új gyakorlati hely keresése

Abban az esetben, ha a hallgató nem tudja folytatni a gyakorlatát ugyanazon vállalatnál, egy igazolást kell kérnie a vállalattól a felfüggesztésről, majd teljesen új dokumentáció szükséges a korábban alkalmazott formanyomtatványok és ügymenet alapján az új gyakorlati helytől.

IGAZOLÁS A GYAKORLAT VÉGLEGES FELFÜGGESZTÉSÉRŐL

2020.06.15. előtti ügymenet során alklamazott dokumentumok: 

 

Amennyiben a gyakorlatot nem kellett megszakítani, úgy az eddig alkalmazott eljárásrend a követendő.

 


 

Az alábbi ügymenet azon hallgatókra vonatkozik, akik 2020. június 15. után kezdik meg gyakorlatukat, a már folyamatban lévő gyakorlatok esetében a korábbi, papíralapú adminisztráció a követendő

A Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar szakjain tanuló hallgatóknak a beiratkozás időpontjában hatályos mintatanterv szerint előírt kötelező szakmai gyakorlatra a karrier.sze.hu oldalon kell jelentkezniük. A honlapon kitöltött dokumentumokat (együttműködési megállapodás, szándéknyilatkozat és munkaköri leírás) a kitöltést követően a fogadó vállalatnál szükséges két-két példányban lepecsételtetni, illetve aláírattatni, majd ezt követően kell azokat eljuttatni a Egyetemi Szolgáltató Központ mosonmagyaróvári Karrier Irodájába személyesen fogadási időben (Vár ép. 1. emelet, Dékáni Hivatal folyosója):

Hétfő: 9:00-15:00
Szerda: 9:00-15:00
Péntek: 9:00-13:00,

vagy postai úton az alábbi címre küldve:

Széchenyi István Egyetem MÉK Dékáni Hivatal
Karrier Iroda
9200 Mosonmagyaróvár, Vár tér 2.

A jelentkezés menete röviden: 

  1. karrier.sze.hu oldalon jelentkezzen be a user.sze.hu felhasználónévvel és jelszóval (amennyiben nem regisztrált felhasználóról van szó, először regisztráció szükséges a honlapon)
  2. Nyissa meg a Jelentkezési segédletet és olvassa el figyelmesen! ("Szakmai gyakorlati ügyintézés" > "Információk és segédlet")
  3. Ezt követően a "Szakmai gyakorlati ügyintézés" menüre kattintva kövesse a honlapon látható utasításokat!

Amennyiben a jelentkezés során technikai probléma merülne fel, a Egyetemi Szolgáltató Központ munkatársaihoz lehet fordulni a következő elérhetőségen:

Tarró Judit
e-mail: tarro.judit@sze.hu
9200 Mosonmagyaróvár, Vár tér 2. Vár ép. 1. em.

A gyakorlóhellyel, valamint a beszámolóval kapcsolatos kérdésekben az adott szak szakfelelőséhez lehet fordulni az alábbi táblázat szerinti elérhetőségeken:

Szak megnevezése
(nappali és levelező tagozat)

Szakfelelős neve

Szakfelelős elérhetősége

Beszámoló tartalmi és formai követelményei

Agrármérnöki – osztatlan

Termelőüzemi gyakorlat (4 hét)

Dr. Kovács Attila József

Tárgyfelelős: Dr. Iváncsics József

kovacs.attila@sze.hu

ivancsics.jozsef@sze.hu

 Szakfelelős adja meg

 Tárgyfelelős adja meg

Agrármérnöki - osztatlan

Dr. Kovács Attila József

kovacs.attila@sze.hu

 Szakfelelős adja meg

Állattenyésztő mérnök MSc

Dr. Bali Papp Ágnes

bali.papp.agnes@sze.hu

 Szakfelelős adja meg

Élelmiszerbiztonság és -minőségi mérnök MSc

Dr. Ajtony Zsolt

ajtony.zsolt@sze.hu

 Szakfelelős adja meg

Élelmiszermérnök BSc

Hanczné Dr. Lakatos Erika

lakatos.erika@sze.hu

 Szakfelelős adja meg

Környezetgazdálkodási agrármérnöki MSc

Dr. Kalocsai Renátó

kalocsai.renato@sze.hu

 Szakfelelős adja meg

Ménesgazda FOSZK      

Dr. Pongrácz László

pongracz.laszlo@sze.hu

 Szakfelelős adja meg

Mezőgazdasági biotechnológus MSc

Dr. Molnár Zoltán

molnar.zoltan@sze.hu

 Szakfelelős adja meg

Mezőgazdasági mérnök BSc

Dr. Beke Dóra

beke.dora@sze.hu

 Szakfelelős adja meg

Mezőgazdasági mérnök FOSZK

Dr. Iváncsics József

ivancsics.jozsef@sze.hu

 Szakfelelős adja meg

Mezőgazdasági vízgazdálkodási mérnöki MSc

Dr. Szakál Pál

szakal.pal@sze.hu

 Szakfelelős adja meg

Növényorvos MSc

Ledóné Dr. Ábrahám Rita

abraham.rita@sze.hu

 Szakfelelős adja meg

Vidékfejlesztési agrármérnök BSc, MSc

Dr. Mezei Katalin

mezei.katalin@sze.hu

 Szakfelelős adja meg

Határidők

Minden szakon a szakfelelős határozza meg a vonatkozó szabályzatoknak megfelelően a dokumentum leadási határidőket.

 

Elérhetőségek

Széchenyi István Egyetem
Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar

Cím: 9200 Mosonmagyaróvár Vár tér 2.

Központi telefon: (96) 566-600
Központi fax: (96) 566-620

 

Nyári nyitvatartás 2020. augusztus 3. - 2020. augusztus 23.
Bejelentkezés a 2020/21-es tanév I. 2020. augusztus 18. 06:00 - 2020. augusztus 29. 23:55
Munkaszüneti nap 2020. augusztus 20.