Hallgatói kiválósági ösztöndíj felhívás 2022. tavasz

A Széchenyi István Egyetem Rektora a 2021/2022-es tanév tavaszi félévre pályázatot hirdet SZE MÉK oktatói, kutatói utánpótlás és hallgatói kiválóság ösztöndíjra.

A pályázat forrása az EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00008 azonosító számú „Innovatív tudományos műhelyek a hazai agrár felsőoktatásban” című projekt.

A pályázat célja, hogy

 • a pályázatot nyert hallgatók a pályázat elnyerését követő három félévben tanulmányaikat sikeresen befejezzék és/vagy tudományos szintlépést érjenek el, ezzel biztosítva az Egyetem szakmai utánpótlását.

A pályázaton részt vehetnek

 • azok a hallgatók, akik aktív jogviszonyú tanulmányaikat az agrár- és élelmiszertudományi képzési területhez tartozó valamely alap, mester vagy osztatlan szakon folytatják. Továbbá pályázhatnak csak a Széchenyi István Egyetem Wittmann Antal Növény-, Állat- és Élelmiszer-tudományi Iskolájában aktív jogviszonnyal rendelkező doktoranduszai és doktorjelöltjei.

További pályázati feltételek: a pályázaton részt vehet, aki

 • a Térítési és Juttatási Szabályzatban meghatározott pályázati feltételeknek (TJSZ-palyazati-feltetelek.pdf) megfelel, és a pályázatot, valamint a kötelezően csatoltandó mellékleteit hiánytalanul benyújtotta jelen kiírásban meghatározott módon és határidőre,
 • egyéb szakmai munkát végez,
 • tudományos területen kimagasló munkát végez,
 • kutatási témát jelölt meg a pályázati adatlapon, amely kutatással kapcsolatosan vállalja, hogy beszámolót készít az ösztöndíjas időszak végén,
 • nem áll fegyelmi büntetés, ill. eljárás alatt,
 • vállalja, hogy részt vesz az Egyetem utánpótlás nevelési programjában.

A pályázathoz mellékelni kell

 • tanszékvezetői ajánlást (minimum 1 oldal, ennek hiányában a pályázó kizárásra kerül) – tartalmazza a pályázó tanszéki tevékenységbe való bevonásának részleteit, a múltbéli és jövőbeni feladatokra vonatkozóan,
 • motivációs levelet,
 • pályázói nyilatkozatot (pályázati adatlap része),
 • a nyelvvizsga bizonyítvány másolatokat (csak a HIR-ben, Tanulmányi Osztály által rögzített nyelvvizsga fogadható el, és pontozható a pályázat során),
 • a pályázati űrlapon megjelölt, kutatói tevékenység igazolására szolgáló dokumentumok (TDK oklevelek; konferencia részvétel; nemzetközi és hazai versenyeken való részvétel és szakkollégiumi tevékenység, tudományos előmeneteli kritériumok elvégzéséről szóló igazolások, egyéb szakmai teljesítésekről szóló igazolások) másolatát,
 • szakmai önéletrajzot, mely az alapképzési szinttől kezdve dátumokkal együtt tartalmazza a tudományos előmenetel mérföldköveit.

 

A pályázat benyújtására a Kiválósági és Támogatási Rendszerbe (https://ktr.sze.hu/) történő, címtáras bejelentkezést követően van lehetőség, kizárólag elektronikus formában.

 

A beadási határidő: 2022. február 23.

Pályázat benyújtható: 2022. február 7. 0.00 – 2022. február 23. 12.00 között.

 

A SZE oktatói, kutatói utánpótlás ösztöndíj

Összege doktorjelöltek vagy doktoranduszok esetén 750.000 Ft,

MSc-s hallgatók esetén: 500.000 Ft, BSc-s hallgatók esetén: 250.000 Ft

 

A pályázatok várható kiértékelése: 2022. február 23.

 

A fellebbezés benyújtására szintén a Kiválósági és Támogatási Rendszerben van lehetőség, kizárólag elektronikus formában 

2022. február 23. 18.00 – 2022. február 25. 23.59 közötti időszakban!

 

A végleges eredmények várható közzététele: 2022. február 28.

Az EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00008 azonosító számú „Innovatív tudományos műhelyek a hazai agrár felsőoktatásban” című projekt keretén benyújtott pályázatok (MÉK és WAMDI szervezeti egységek) kiértékelésének eredménye:

Ösztöndíj elnyerésére jelölt pályázók listája:
Osztondij-ertekeles-Jelolt-2022-tavasz-EFOP363.pdf

Ösztöndíj elnyerésére nem jelölt pályázók listája:
Osztondij-ertekeles-Nem-jelolt-2022-tavasz-EFOP363.pdf


Végleges döntési lista: ösztöndíjban részesülők listája.

A döntési lista alapján ösztöndíjban részesülő pályázókkal e-mailben fogjuk felvenni a kapcsolatot az ösztöndíjszerződések megkötése ügyében.

 

Elérhetőségek

Széchenyi István Egyetem
Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Kar

Cím: 9200 Mosonmagyaróvár Vár tér 2.

Központi telefon: (96) 566-600
Központi fax: (96) 566-620

 

Események

Török Vacsora Est - Sieger Gasztroélmény 2024. április 26. 18:00 - 22:00
UNI GYŐR ÖRÖMFUTÁS 2024. április 27. 09:00 - 10:00