A karunkon folyó képzések általános jellemzői

Az Intézmény munkájára jellemző a több szakos, az élelmiszergazdaságot jól átfogó képzési rendszer működtetése. A magas szintű elméleti képzés mellett fontos szerepet játszik a gyakorlati ismeretek elsajátíttatása laboratóriumokban és üzemi körülmények között. 
Ezt a célt szolgálja a kiterjedt nemzetközi kapcsolatokra épülő külföldi farmgyakorlat rendszer is. Ennek keretében a hallgatók Európa számos országába, utazhatnak 3-6 hónapos farmgyakorlatra, amely kiválóan szolgálja szakmai látókörük bővítését és a nyelvgyakorlást.

A jelenlegi 7 BSc (alapképzés) folytatásául intézményünk az elmúlt időszakban sikeresen akkreditáltatta 8 mesterszak tantervét, jelenleg további szakok elfogadtatásán dolgozik. Emellett 7 Felsőoktatási szakképzés közül is választhatnak az érdeklődők.

A mosonmagyaróvári Mezőgazdaság- és Élelmiszer-tudományi Kar
első a felsőoktatási rangsorban az agrárképzéssel foglalkozó intézmények között a minősített oktatók aránya alapján,
lehetővé teszi a külföldi részképzésben és gyakorlatokon való részvételt,
speciális nyelvi és szakirányú képzéseket biztosít,
átjárhatóságot biztosít a szakok között, amely a párhuzamos képzés lehetőségét segíti,
hallgatói bekapcsolódhatnak az oktatásba és a kutatásba,
az országos átlagot meghaladó kollégiumi elhelyezési lehetőséget (első évfolyamosok 100%-os elhelyezése), széles körű sportolási és kulturális lehetőségeket biztosít,
hallgatóinak mesterképzési szakokon, valamint doktori iskolákban és szakirányú továbbképzésekben kínál továbbtanulási lehetőségeket.

Szalagavató

Valétálás

Az alapképzés mellett jelentős szerepet kap az intézményben a felsőfokú szakirányú továbbképzés (szakmérnök-képzés), valamint a tanfolyamos továbbképzés.

Fontos része a képzésnek az akkreditált doktori iskolák keretében folytatott PhD-képzés. A mezőgazdasági tudományterületeket és az élelmiszergazdaságot egyaránt érintő programok (2 doktori iskola, 9 alprogram) teszik lehetővé a doktoranduszok munkáját.

Egyre fontosabbá válik az egyetem szaktanácsadó tevékenysége, amely komoly szakmai segítséget nyújt az észak-dunántúli gazdaságok számára, de néhány speciális kérdésben országos jellegű szaktanácsadás is működik.

Az Intézmény alapvetőnek tartotta és tartja ma is a kutatási és oktatási tevékenységek magas szintű művelését. Mindebből következik, hogy kutató egyetem akar lenni, ahol a magas szintű kutatómunkában elválaszthatatlanul integrálódik az oktatás, és a kettő kölcsönösen erősíti egymást. Elsődleges célnak tekintjük a megfelelő hallgatói, kutatói laboratóriumi háttér megteremtését, amely lehetővé teszi a tudományos minősítéssel rendelkezők jelenlegi arányának megőrzését (az oktatók kutatók 75 %-a rendelkezik tudományos fokozattal).

Igen szerteágazó a Kar tudományos kutató tevékenysége és a gyakorlattal történő kapcsolat építése. A növénytermesztési, fajtafenntartási, az állattenyésztési, biotechnikai, valamint az ökonómiai, szervezési tudományos kutatások mellett számos alap-, és alapozó jellegű diszciplína tudományos eredménye is figyelemre méltó. Kiemelt jelentőségű a Kar Élelmiszertudományi Intézetének EU akkreditációval rendelkező élelmiszer-minőségvizsgáló laboratóriuma. Hasonlóan eredményes kutatómunka folyik a precíziós mezőgazdasági termelés feltételrendszerének kialakítására irányuló területeken.

Az egyetemnek jól szervezett nemzetközi kapcsolatrendszere van számos európai és amerikai egyetemmel, illetve kutatóintézetekkel kialakított együttműködés formájában. Köztük kiemelkedik a Bécsi Agrártudományi Egyetemmel meglévő képzési, kutatási és kulturális kapcsolat.

Az intézmény szakmai tudományos tevékenységén túl, szép és kulturált környezettel is rendelkezik. Az egyetem szállodája (Hotel Gazdász), sportlétesítményei a hallgatókat, oktatókat és vendégeket szolgálják. Az intézmény gondoskodik a tradíciók fenntartásáról és a történelmi nevezetességek bemutatásáról (Intézménytörténeti Múzeum, Hanság Élővilága Múzeum, Eke- és Szántás Története Kiállítás). A szorosan vett feladatokon túl rendszeresen lehetőséget biztosít az intézmény, a páratlan szépségű Aulájában hazai és nemzetközi rendezvények, konferenciák, hangversenyek, megrendezésére.

A Szigetköz kapujában elhelyezkedő Kar fontosnak tartja, hogy a térség fejlesztését, előrehaladását meghatározó kutatások központjává váljon.

E törekvését a sikeres pályázatok is segítik, melyek révén megvalósulhatott a kar központi épületét, a várat körülölelő Vártó és várpince rehabilitációja; a dísztó, a halászati bemutatóterem, és gasztronómiai központ kialakítása, valamint a Szigetközi Kutatási Központ létrehozása.

Diplomaosztó

Doktorrá avatás

 

Elérhetőségek

Széchenyi István Egyetem
Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar

Cím: 9200 Mosonmagyaróvár Vár tér 2.

Központi telefon: (96) 566-600
Központi fax: (96) 566-620

 

Nyári nyitvatartás 2020. augusztus 3. - 2020. augusztus 23.
Bejelentkezés a 2020/21-es tanév I. 2020. augusztus 18. 06:00 - 2020. augusztus 29. 23:55
Munkaszüneti nap 2020. augusztus 20.