A karról

MEK épületA mosonmagyaróvári Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar jogi elődjét – a Magyaróvári Gazdasági Felsőbb Magántanintézetet – 1818. október 25-én alapította Albert Kázmér szász-tescheni herceg Wittmann Antal javaslatára. A képzés időtartama két év volt, az oktatás nyelve kezdetben latin, később pedig német lett.

1872-ben az anyaintézményből kivált a bécsi mezőgazdasági főiskola (mai nevén Universität für Bodenkultur, Wien - Bécsi Mezőgazdasági Egyetem). 1874-től Magyaróvári Magyar Királyi Gazdasági Akadémia néven a legmagasabb szintű felsőoktatási intézményként működött.

Nagy érdeme a múlt század végi professzori karnak, hogy sikeresen ötvözte a felsőoktatást a kutatással. Ennek bizonyságául megalapították a Meteorológiai Állomást, az Eszköz- és Gépkísérleti Állomást, a Vegykísérleti Állomást, a Vetőmagvizsgáló Állomást, a Növénytermesztési Kísérleti Állomást, az Állatgyógyászati Állomást, a Növényélet-és Kórtani Állomást, a Magyar Királyi Tejkísérleti Állomást, az Országos Növénynemesítő Intézetet és a Szarvasmarhatenyésztők Egyesületét, melyeknek nagy része ma budapesti, ill. másutt működő intézet lett.

szobor1942-ben a tanintézet átalakult Mosonmagyaróvári Mezőgazdasági Főiskolává, négyéves képzési idővel. A második világháború után a főiskolát a Budapesti Mezőgazdasági Egyetemhez csatolták, s Magyar Agrártudományi Egyetem Mosonmagyaróvári Osztálya néven működött. Az osztályt 1949-ben felszámolták.

1954-ben a mezőgazdaság szakemberigényének kielégítése érdekében Mosonmagyaróvári Mezőgazdasági Akadémia néven újra beindították a képzést az intézményben. A következő átszervezés 1957-ben következett be, amikor egyetemi rangú felsőoktatási intézmény lett 4 éves oktatási időtartammal. Egy 1962. évi rendelet értelmében az intézmény új neve Mosonmagyaróvári Agrártudományi Főiskola lett. 1967-ben a képzés időtartama a nappali tagozaton 5, a levelező tagozaton 6 év lett.

1970-ben a Keszthelyi és a Mosonmagyaróvári Agrártudományi Főiskolák összevonásával létrehozták az Agrártudományi Egyetemet, 1987-ben pedig a kaposvári Állattenyésztési Karral bővült az egyetem. Ennek megfelelően a kar új elnevezése Pannon Agrártudományi Egyetem Mezőgazdaságtudományi Kar Mosonmagyaróvár lett.

Elérhetőségek

Széchenyi István Egyetem
Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar

Cím: 9200 Mosonmagyaróvár Vár tér 2.

Központi telefon: (96) 566-600
Központi fax: (96) 566-620

 

Nyári záróvizsga időszak a jogász szakon 2017. március 1. - 2017. június 16.
Vizsgajelentkezés 2017. május 5. 06:00 - 2017. június 30. 12:00
Vizsgaidőszak 2017. május 16. - 2017. július 1.